អាមេរិកសម្រេចផែនការយកពន្ធទៅលើទំនិញដែលមានតម្លៃ ៥០ពាន់លានដុល្លារ អារមរិកនាំចូលពីប្រទេសចិន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២៣ខែសីហា អាមេរិកបានយកពន្ធនាំចូល ២៥%ជាផ្លូវការទៅលើ បរិមាណទំនិញនាំចូលពីចិន ដែលមានតម្លៃសរុប ១៦ ដុល្លារអាមេរិកដោយ ការចោទប្រកាន់ទីក្រុងបេកាំងបាន “លួច” បច្ចេកវិទ្យា។
អាមេរិកសម្រេចផែនការយកពន្ធទៅលើទំនិញដែលមានតម្លៃ ៥០ពាន់លានដុល្លារ អារមរិកនាំចូលពីប្រទេសចិន - ảnh 1 អាមេរិកសម្រេចផែនការយកពន្ធទៅលើទំនិញដែលមានតម្លៃ ៥០ពាន់លានដុល្លារ អារមរិកនាំចូលពីប្រទេសចិន

ដោយមានសេចក្តីសម្រេចនេះ អាមេរិកបានសម្រេចផែនការយកពន្ធជាផ្លូវការ ចំពោះទំនិញនាំចូលដែលមានតម្លៃសរុប ៥០ ពានលានដុល្លារអាមេរិកដែល នាំចូលពី ប្រទេសចិន។ មុននោះ កំរិតពន្ធថ្មីត្រូវ បានយកពន្ធទៅលើ បរិមាណទំនិញ នាំចូលពីចិនដោយមានតម្លៃសរុប ៣៤ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា ដែលភាគច្រើនជាម៉ាស៊ីន សម្ភារៈអេឡិចត្រូនិចនិង បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ជាដើម បន្ទាប់ពី ចិនជូនដំណឹង វិធានការយកពន្ធសងសឹកទៅ លើទំនិញនាំចូលពីអាមេរិកបានចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ