អាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានតម្លាភាពសកម្មភាពនៅដំបន់ជំលោះនៅសមុទ្រខាងកើត


        Vovworld-សកម្មភាពសាងសង់ដោយទ្រង់ទ្រាយធំនៅដំបន់ជំលោះលើ​សមុទ្រ
​ខាងកើតអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅទីនេះស្មុគស្មាញថែមទៀតនិងបង្កើនភាពតានតឹង។
នោះ​ជាសេចក្តី​ប្រកាស​របស់ដំណាងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងពេលផ្តោតទៅ
លើការដែលចិន​សាងសង់កោះថ្មីនៅប្រជុំកោះ Truong Sa។

អាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានតម្លាភាពសកម្មភាពនៅដំបន់ជំលោះនៅសមុទ្រខាងកើត - ảnh 1
អាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានតម្លាភាពសកម្មភាពនៅដំបន់ជំលោះនៅសមុទ្រខាងកើត

        ក្នុងសន្និសីទកាសែតនាព្រឹកថ្ងៃទី២៥វិច្ឆិកា(តាមម៉ោងវៀតណាម) លោក Jeff
Rathke នាយកការិយាល័យសារព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាន​ឲ្យ​ដឹងថា
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការប្រតិបត្តិសំរាប់ភាគីនានានៅសមុទ្រខាង​កើតបានលើក
​ច្បាស់រាល់ការកំណត់ភាគីទាក់ទិននានាត្រូវគោរពចំពោះសកម្មភាពនៅដំបន់នេះ។

        “តាមទស្សនរបស់យើងខ្ញុំ សកម្មភាពសាងសង់ដោយទ្រង់ទ្រាយធំឬ​ជំហាន​ធំៗ​
សំដៅយោធាឬបើកទូលាយសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់នៅបណ្ដាដំបន់ដូចជាបើក
​ទូលាយទ្រង់ទ្រាយកោះថ្មដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពស្មុគស្មាញថែមទៀតនិង​បង្កើន
ភាពតាន​តឹង។ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ភាគី​ទាក់ទិននានា
នឹងជៀស​វាង​សកម្មភាពណាមួយក្នុងដំណើរការចរចារស្ដីពីក្រម​ប្រតិបត្តិដំបន់ នឹង
បង្កើតបរិយាកាស​មួយងាយស្រួលនិងសកម្ម៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ