អាមេរិក និង Venezuela រងឥទ្ធិពលដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ OPEC


អាមេរិក និង Venezuela រងឥទ្ធិពលដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ OPEC  - ảnh 1
អាមេរិក និង Venezuela រងឥទ្ធិពលដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ OPEC (Image: kinhdoanhvn.net)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៨ វិច្ឆិកា តំលៃប្រេងឆៅរបស់អាមេរិកបន្តថយចុះយ៉ាងខ្លាំង។ នេះគឺជាការបញ្ចុះតំលៃប្រេងឆៅទាបបំផុតដែលអាមេរិកត្រូវប្រឈមមុខក្នុងរយៈ
ពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក។ លោក Tariq Zahir អ្នកជំនាញការនៃក្រុមហ៊ុន Tyche Capital 
Advisor បានឲ្យដឹងថា៖ មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតំលៃឥន្ធនៈនៅអាមេរិកបន្តថយចុះគឺ សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេងឧស្ម័ន្ធ (OPEC) កាត់ បន្ថយទិន្នផលធ្វើអាជីវកម្មប្រេងឆៅដល់ ៣០,៦៦ លានធុង ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ក្នុងកា
លៈទេ សៈនោះ នាថ្ងៃទី ២៨ វិច្ឆិកា ប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Nicolas Maduro បានប្រកាសកាត់បន្ថយថវិការរបស់រដ្ឋាភិបាល ដោយសារ ប្រទេសនេះកំពុងប្រឈម មុខនឹងស្ថានភាពខ្វះខាតទំនិញសារវន្តនិងអតិផរណានៅកំរិតខ្ពស់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ