អាមេរិធ្វើតេស្តរការសាកវ៉ាក់សាំងបង្កាមេរោគអេបូឡាលើមនុស្សប្រកបដោយជោគជ័យ

អាមេរិធ្វើតេស្តរការសាកវ៉ាក់សាំងបង្កាមេរោគអេបូឡាលើមនុស្សប្រកបដោយជោគជ័យ - ảnh 1
អាមេរិកដំណើរការសាកវាសាំងបង្កាមេរោគអេបូឡាលើមនុស្សប្រកបដោយជោគជ័យ (Image: VNA)


(VOVworld) – វិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលជាតិអាមេរិក (NIH) ទើបនឹងប្រកាសថា៖ ប្រទេសនេះទទួលបានលទ្ធផលសកម្មដំបូងក្នុងការសាកវ៉ាក់សាំងលើមនុស្សបង្កាមេរោគ
អេបូឡា។ តាម NIH បានឲ្យដឹងថែមទៀតថា៖ បណ្ដាការសាកល្បងដូច្នេះក៏ត្រូវ
បាន ដំណើរការនៅអង់គ្លេស ម៉ាលី ស្វីស ផងដែរ។  ក្នុងករណី បណ្ដាការសាក
នេះ ទទួលជោគជ័យ នាដើមឆ្នាំ ២០១៥ អ្នកជំនាញការនឹងដំណើរការសាក
ល្បងជាផ្ទាល់ ចំពោះអ្នកជំងឺឆ្លងមេរោគអេបូឡានៅប្រទេស Sierra Leone និង
Liberia។ ក្នុងពេល នោះ តាមតួលិខស្ថិតិថ្មីៗបំផុតរបស់អង្គការសុខភាពពិភព
លោក អ្នកជំងឺត្រូវស្លាប់ ដោយមេរោគអេបូឡាបានកើនឡើង ៥ ពាន់ ៧ រយ
នាក់ ក្នុងចំណោមករណីឆ្លង មេរោគគ្រោះថ្នាក់នេះចំនួន ១៦ ពាន់នាក់នៅ
ប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន ៨៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ