អ៊ុយក្រែនលុបបំបាត់ចោលសន្ឋិសញ្ញាជាមួយEU

          

អ៊ុយក្រែនលុបបំបាត់ចោលសន្ឋិសញ្ញាជាមួយEU - ảnh 1

Vovworld-នាយករដ្ឋមន្រ្តីអ៊ុយក្រែនលោក Mykola Azarov​នាថ្ងៃទី២២វិច្ឆិកា
បានអោយដឹងថា៖អ៊ុយក្រែនលុបបំបាត់ចោលផែនការចុះហត្ថលេលើ សន្ឋិ
សញ្ញាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប(EU)និងអះអាងថា៖ប្រការនេះមិនជះឥទ្ឋិពល
ដល់យុទ្ឋសាស្រ្តចូលរួម EUរបស់ Kievទេ។សេចក្តីប្រកាសនេះរបស់លោក
Azarov​បានជួបប្រទះនឹងការប្រឆាំងជំទាស់ពីសមាជិកមួយចំនួនដែល
គាំទ្រការដែលប្រទេសនេះ ចូលរួម EU។
សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបាននាំចេញមុនពេលសន្និសីទកំពូលនៃបណ្តា
ប្រទេស” ដៃគូបូពា៏ប្រព្រិត្តទៅនៅ Vilnius(លីតវ៉ា)     “។តាមនោះអ៊ុយក្រែននិង
EUអាចដំណើរការចុះហត្ថលេខាលើសន្ឋិសញ្ញាជាប្រវត្តិសាស្រ្តនេះ។ប៉ុន្តែEU
បានអះអាងថា៖សំណើរសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរបស់EUនៅរក្សាសុពលភាព
ដដែល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ