អ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្តើមនាំចេញឧស្ម័ន្ធដុតទៅអ៊ីរ៉ាក់


អ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្តើមនាំចេញឧស្ម័ន្ធដុតទៅអ៊ីរ៉ាក់ - ảnh 1
អ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្តើមនាំចេញឧស្ម័ន្ធដុតទៅអ៊ីរ៉ាក់ (Image: VNA)

(VOVworld) -  អ៊ីរ៉ង់នឹងចាប់ផ្តើមនាំចេញឧស្ម័ន្ធដុតទៅអ៊ីរ៉ាក់នាខែមិថុនាខាងមុខ។ នាយកគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន្ធដុតជាតិអ៊ីរ៉ង់ លោក Hamid Reza Araqi បាន
ឲ្យដឹងថា៖  ការចាប់ផ្តើមលក់ឧស្ម័ន្ធដុតនឹងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេល ១ ខែ ដើម្បី
ដំណើការសកល្បងបណ្ដាបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ខស្ម័ន្ធ។ តាមគំរោង បណ្ដាខ្សែបំពង់ផ្គត់ ផ្គង់ពោលខាងលើនឹងដាក់ឲ្យធ្វើសកម្មភាពនាខែឧសភា ប៉ុន្តែ​ ភាគីទាំង ២ ត្រូវផ្អាក់
ដោយការខ្វះខាត់កត្តាបច្ចេកទេស។ លោក Hamid Reza Araqi បានអះអាងថា៖
ការផ្អាក់នេះ មិនទាក់ទិនដល់បញ្ហានយោបាយទេ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ