អាល់បានីកំណត់ពេលវេលារៀបចំការបោះឆ្នោតសកល

(VOVWORLD) - ប្រធានាធិបតីអាល់បានីលោក Bujar Nishani នាថ្ងៃទី២១ ឧសភា បានសំរេចពន្យាពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលនៅប្រទេសនេះ ដល់ទៅថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា ខាងមុខ។

  (VOVworld) - ប្រធានាធិបតីអាល់បានីលោក Bujar Nishani នាថ្ងៃទី២១ ឧសភា បានសំរេចពន្យាពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលនៅប្រទេសនេះ ដល់ទៅថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា ខាងមុខ។សេចក្ដីសំរេចនេះត្រូវបាននាំចេញក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក Edi Rama និងថ្នាក់ដឹកនាំភាគីប្រឆាំងនៅប្រទេសនេះ នាថ្ងៃទី១៨ ឧសភា បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយក្នុងស្រុក។ប្រធានាធិបតីលោក Bujar Nishani បានស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយចាត់ ទុកថា នេះជាលទ្ធផលសំខាន់មួយរបស់ប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ