អាល្លឺម៉ង់និងបារាំងឯកភាពបង្កើតថវិការរួមរបស់ Eurozone

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា អាល្លឺម៉ង់និងបារាំងបានឯកភាពកសាងថវិការរួម នៃតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូ (Eurozone) ដោយមានភារកិច្ចជំរុញសកម្មភាពវិនិយោគ ក្នុងប្លុកក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសជាសមាជិកទាំង ១៩។ 
អាល្លឺម៉ង់និងបារាំងឯកភាពបង្កើតថវិការរួមរបស់ Eurozone  - ảnh 1 អាល្លឺម៉ង់និងបារាំងឯកភាពបង្កើតថវិការរួមរបស់ Eurozone 

នាថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា អាល្លឺម៉ង់និងបារាំងបានឯកភាពកសាងថវិការរួម នៃតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូ (Eurozone) ដោយមានភារកិច្ចជំរុញសកម្មភាពវិនិយោគ ក្នុងប្លុកក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសជាសមាជិកទាំង ១៩។ ប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចស្នូលក្នុងការខំប្រឹងប្រែង កែទម្រង់  Eurozone។ ដោយហេតុនេះ ទោះបីជានៅមានការខ្វែងគំនិតជាច្រើនក្តី ប៉ុន្តែ ភាគីទាំងពីរនឹងទទួលឲ្យបានគោលជំហររួមមុនពេលសន្និសីទកំពូល EU ខាងមុខដែលជាព័ត៌មានវិជ្ជមានចំពោះផែនការកែទម្រង់ Eurozone៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ