អាល្លឺម៉ងនិងអ៊ុយក្រែនឯកភាពរក្សាសកម្មភាពនៃក្រុមទាក់ទងអំពី អ៊ុយក្រែន។

​​​​​​​​​​​                      

អាល្លឺម៉ងនិងអ៊ុយក្រែនឯកភាពរក្សាសកម្មភាពនៃក្រុមទាក់ទងអំពី អ៊ុយក្រែន។ - ảnh 1
លោកស្រី​Angela Merke  ​អធិការបតីអាល្លឺម៉ងlនិងលោកPetro Pososhenko ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន
(រូបថតVNA)

Vovworld- អាល្លឺម៉ងនិងអ៊ុយក្រែនឯកភាពរក្សាសកម្មភាពនៃក្រុមទាក់ទងអំពីអ៊ុយក្រែន
នេះគឺជាខ្លឹមសារដែល​បានប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកPetro Pososhenko និង​អធិការ
បតីអាល្លឺម៉ងលោកស្រី​Angela Merkelផ្លាស់ប្តូរតាមទូរស័ព្ទនាថ្ងៃទី២១វិច្ឆកា។ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទាំង២រូបនេះបានចា​ត់ទុកថា៖ការរក្សាសកម្មភាពនៃក្រុមនេះជាយន្តការសំខាន់១ក្នុង
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងMinskដើម្បីដោះស្រាយជំលោះនៅតំបន់Donesk និង
Luganskភាគខាងកើ​ត អ៊ុយក្រែន។
ក្នុងព្រឹត្តិការទាក់ទិន១​ទៀតអ្នកនាំពាក្សក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកStiv Warren
បានអោ​យដឹងថា៖អាមេរិកបានផ្ទេប្រគល់ឲ្យភាគី អ៊ុយក្រែននូ​វឡូ​អាវុធមួយចំនួនក្នុង
នោះមានប្រព័ន្ឋរ៉ាដាធុនស្រាល។​តាមគំរោងភាគីអាមេរិកនឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យភាគី អ៊ុយក្រែន
នូវប្រព័ន្ឋរ៉ាដាប្រភេទនេះចំនួន២០ប្រព័ន្ឋ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ