អាល្លឺម៉ង់បង្កើនសន្តិសុខព័ត៌មានដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា

អាល្លឺម៉ង់បង្កើនសន្តិសុខព័ត៌មានដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា - ảnh 1
អាល្លឺម៉ង់បង្កើនសន្តិសុខព័ត៌មានដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា (VNA)


(VOVworld) – កាសែតអាល្លែម៉ង់ Welt am Sonntag នាថ្ងៃទី ១៩ មិនា បានឲ្យ
ដឹងថា៖ ស្ថាប័នសន្តិសុខព័ត៌មានសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ (BSI) បានបង្កើនសន្តិសុខ
 សារព័ត៌មានដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចតបតវិញនឹងការវាយប្រហារលើបណ្តាញ
អ៊ីនធឺណែតដែលអាចកើតមានឡើង។ នាយក  BSI លោក Arne Schoenbohm
បានឲ្យដឹងថែមទៀតថា៖ BSI សហការជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នរៀបចំការ
បោះឆ្នោត គណៈបក្សនយោបាយនិងរដ្ឋអំណាចរដ្ឋនានាដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធាន
ការទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណែតមុនពេលការបោះឆ្នោត។
 តាមកាសែត Welt am Sonntag ជូនដំណឹងទៀតថា៖ កំរិតបង្កើនសន្តិសុខត្រូវ
បានអនុវត្តបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានអំពីការវាយហារលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណែតក្នុង
ការ បោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ ២០១៦ មក។ ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាអាល្លឺម៉ង់
នឹង ប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ២៤ កញ្ញាខាងមុខ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ