អូស្ត្រាលីឯកភាពអំពីគោលការណ៍នាំចូលផ្លែស្រការនាគស្រស់ពីវៀតណាម

អូស្ត្រាលីឯកភាពអំពីគោលការណ៍នាំចូលផ្លែស្រការនាគស្រស់ពីវៀតណាម - ảnh 1
អូស្ត្រាលីឯកភាពអំពីគោលការណ៍នាំចូលផ្លែស្រការនាគស្រស់ពីវៀតណាម

          (VOV)_​នារសៀលថ្ងៃទី១៣មករា ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅវៀតណាម​បាន​
អោយដឹងថា៖​ក្រសួងកសិកម្ម និងប្រភពទឹកអូស្ត្រាលីបានប្រកាស​របាយការណ៍​ចុង
ក្រោយ ស្ដីអំពីការវាយតំលៃចំពោះសំណូមពរសុវត្ថិភាព​ជីវសាស្ត្រ​ក្នុងការនាំចូលផ្លែស្រ
ការនាគស្រស់ពីវៀតណាម។ របាយការណ៍នេះ​បានលើកសំណើរថាអូស្ត្រាលីអនុញ្ញត្តិ
អោយនាំចូលស្រការនាគស្រស់ពីវៀត​ណាម ប្រសិនបើបំពេញគ្រប់លក្ខណះសុវត្ថិភាព
ជីវសាស្ត្រ។ ថ្លែងមតិចំពោះ​ព្រឹត្តិការណ៍នេះ លោក Craig Chittick ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រា
លីប្រចាំនៅ​វៀតណាម ​បានចែករំលែកថា៖ មុនពេលដំណើការនាំចេញស្រការនាគនេះ
 ​រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាម ត្រូវសម្រេចជំហានចុង​ក្រោយ 
សំដៅបំពេញលក្ខណះនាំចូលស្រការនាគ​ពីវៀតណាម។

          នាបច្ចុប្បន្ន អូស្ត្រាលីក៏កំពុងអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យនាំចូលផ្លែមួយចំនួនទៀត​របស់វៀតណាមផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ