អាំស្ទែដាំនិងប៉ារីសត្រូវបានជ្រើសរើសជាកន្លែងដាក់ទីស្នាក់ការឱសថស្ថាននិងធនាគារអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពី Brexit

(VOVWORLD) - ខុទ្ទកាល័យប្រធានសហភាពអឺរ៉ុប (EU) នាថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា បានជូន ដំណឹងថា៖ ទីក្រុងអាំស្ទែដាំរបស់ហូឡង់ដណ្តើមជ័យជំនះក្នុងការប្រឡងប្រណាំង ជ្រើសរើសជាទីស្នាក់ការនៃឱសថស្ថានអឺរ៉ុប (EMA) បន្ទាប់ពីអង់គ្លេសចាកចេញពី EU  ឬហៅថា Brexit។
អាំស្ទែដាំនិងប៉ារីសត្រូវបានជ្រើសរើសជាកន្លែងដាក់ទីស្នាក់ការឱសថស្ថាននិងធនាគារអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពី Brexit - ảnh 1 អាំស្ទែដាំនិងប៉ារីសត្រូវបានជ្រើសរើសជាកន្លែងដាក់ទីស្នាក់ការឱសថស្ថាននិងធនាគារអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពី Brexit

(VOVworld) – ខុទ្ទកាល័យប្រធានសហភាពអឺរ៉ុប (EU) នាថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា បានជូន ដំណឹងថា៖ ទីក្រុងអាំស្ទែដាំរបស់ហូឡង់ដណ្តើមជ័យជំនះក្នុងការប្រឡងប្រណាំង ជ្រើសរើសជាទីស្នាក់ការនៃឱសថស្ថានអឺរ៉ុប (EMA) បន្ទាប់ពីអង់គ្លេសចាកចេញពី EU  ឬហៅថា Brexit។ តាមមជ្ឈដ្ឋានមន្ត្រី EU ថា៖ រដ្ឋធានីរបស់ហូឡង់ដណ្តើមបានជ័យជំនះក្រោយរយៈពេល ៣ ជុំបោះឆ្នោតសម្ងាត់។ នាថ្ងៃដដែល រដ្ឋធានីប៉ារីសត្រូវបានជ្រើសរើសជាទីកន្លែងដាក់ទីស្តីការរបស់ស្ថាប័នធនាគារអឺរ៉ុប  (EBA) បន្ទាប់ពី Brexit៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ