អាស៊ានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការតភ្ជាប់ដើម្បីដោះស្រាយជំលោះនៅសមុទ្រខាងកើត

អាស៊ានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការតភ្ជាប់ដើម្បីដោះស្រាយជំលោះនៅសមុទ្រខាងកើត - ảnh 1
អាស៊ានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការតភ្ជាប់ដើម្បីដោះស្រាយជំលោះនៅសមុទ្រខាងកើត

(VOV)_មហាវិទ្យាល័យ Paul- Valerie Montpellier ៣​ (ប្រទេស​បារាំង)​បានរួមសហ
ការជាមួយបណ្ដាដៃគូ រៀបចំសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្ដីអំពីស្ថានភាពសមុទ្រខាងកើត។
 អ្នកប្រាជ្ញ Sophie Boisseau de Rocher វិទ្យាស្ថាន​ស្រាវជ្រាវបារាំង អំពីទំនាក់ទំនងអន្ត
រជាតិ ( IFRI) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖​ ជំលោះនៅ​សមុទ្រខាងកើត ពោពេញទៅដោយការ
រសើបនិងស្មុគស្មាញ ហើយអាចនាំមក​នូវការបះទង្គិចនិងវិវាទ។ ប៉ុន្តែ ចំណងសាមគ្គី
ភាពរបស់អាស៊ានអាចជាឧបសគ្គ​ចំពោះចិន ​អាស៊ានរក្សាបានទំនាក់ទំនងជាមួយ
អាមេរិក។ ស្ដិអំពីសេណារីយ៉ូនាពេលខាងមុខ លោកស្រី Sophie Boisseau de Rocher 
បានចាត់ទុកថា៖​ ស្ថានភាពនាបច្ចុប្បន្នអា​ចបានរក្សាដដែល ប៉ុន្តែត្រូវមានយន្តការ
គ្រប់គ្រង​ផល​ប្រយោជន៍រួម។ អ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនក៏បានអះអាងថា៖អាស៊ាននឹងជា
អង្គការមួយ ​សម្ព័ន្ធសមាគមមួយខ្លាំងថែមទៀត ប្រសិនបើសាមគ្គីភាព ចែករំលែក
អត្ថប្រយោជន៍​ជាមួយគ្នាដើម្បីចរចារជាមួយចិន អំពីបញ្ហាសមុទ្រខាងកើត។ ទន្ទឹម
នឹងនោះ អាស៊ានក៏អាច​តភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកឬទ្វីបអឺរ៉ុប ក្នុងទំនាក់ទំនងតំបន់
និង​ជាមួយចិន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ