អាស៊ានបង្កើនការតភ្ជាប់និងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយចីរភាព

(VOVWORLD) - វាយតំលៃអំពីល្បឿនអនុវត្តន៍ផែនការមេតភ្ជាប់អាស៊ាន (MPAC) ដល់ឆ្នាំ២០២៥ សមាជិក ACCC បានឯកភាពថា គួរតែកសាងផែនការ រយៈពេលខ្លីសំរាប់ឆ្នាំនីមួយៗ និងរយៈពេលយូរអង្វែងសំរាប់ដំណាក់កាល៣ឆ្នាំ ម្ដង ក្នុងការអនុវត្ត MPAC ២០២៥។ 
អាស៊ានបង្កើនការតភ្ជាប់និងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយចីរភាព - ảnh 1 បណ្ដាតំណាងចូលរួមកិច្ចប្រជុំ (រូបថត៖ vietnam+)


ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ដល់ទី១៥ មីនា នៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី បាន ប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការសម្របសម្រួលការតភ្ជាប់អាស៊ាន (ACCC) កិច្ចប្រជុំរវាងបណ្ដាតំណាងនៃប្រទេសនានាក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចីរភាព (LIB-SI) និងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់រវាង ACCC និង LIB-SI។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោក Nguyen Hoanh Nam ប្រធានក្រុមបេសកកម្មវៀតណាមប្រចាំអាស៊ាន តំណាងវៀតណាមប្រចាំ ACCC បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាមចូលរួមបណ្ដា ព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើ។

        វាយតំលៃអំពីល្បឿនអនុវត្តន៍ផែនការមេតភ្ជាប់អាស៊ាន (MPAC) ដល់ឆ្នាំ២០២៥ សមាជិក ACCC បានឯកភាពថា គួរតែកសាងផែនការ រយៈពេលខ្លីសំរាប់ឆ្នាំនីមួយៗ និងរយៈពេលយូរអង្វែងសំរាប់ដំណាក់កាល៣ឆ្នាំ ម្ដង ក្នុងការអនុវត្ត MPAC ២០២៥។ នាពេលខាងមុខ ប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ ត្រូវជំរុញការអនុវត្តបណ្ដាគម្រោងការណ៍ក្នុងក្របខ័ណ្ឌការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតច្នៃប្រឌិតចំនួន១៥នៃផែនការមេ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ