អាស៊ានបង្កើនទំនាក់ទំនងដៃគូសាធារណះនិងឯកជន។

               

អាស៊ានបង្កើនទំនាក់ទំនងដៃគូសាធារណះនិងឯកជន។ - ảnh 1

Vovworld-សិក្ខាសាលាស្តីពីការតភ្ជាប់អាស៊ានលើកទី៤បានប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ
រដ្ឋធានី Bandar Seri Begawan របស់ប្រ៊ុយណេ​។ចូលរួមសន្និសីទលើកនេះ​មាន
មន្រ្តីរដ្ឋា​ភិបាល​អ្នកស្រាវជ្រាវ​និងដំណាងអង្គភាពអាជីវកម្មនៃមណ្ឌលឯកជន​បណ្តាប្រទេសអាស៊ានជាង​១៤០រូប។ដោយប្រធានបទសសហប្រតិបត្តិការ
ឯកជនចំពោះការតភ្ជាប់អាស៊ាន​  សិក្ខាសាលាឆ្នាំនេះប្រមូលផ្តុំពិភាក្សាអំពី
តួនាទីនៃទំនាក់ទំនងដៃគូសាធារណះនិងឯកជនក្នុងការអនុវត្តផែនការមេនិង
ការតភ្ជាប់អាស៊ាន។ថ្លែងមតិនៅឱកាសនេះអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោក Le
Luong  Minh ​បានគូសបញ្ជាក់ដល់ការចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនវិនិយោគចូលក្នុង
មណ្ឌលឯកជនដើម្បីដោះស្រាយសំណូមពរនានាខាងហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់គំរោង
ការណ៍តភ្ជាប់អាស៊ាន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ