អាស៊ាន+៣ ឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្ម

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៥ ឧសភា នៅសន្និសីទបណ្ដាទេសាភិបាលធនាគារ កណ្ដាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ាន+៣ លើកទី ២០ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅ នៅទីក្រុង Yokohama ជប៉ុន មជ្ឈដ្ឋានថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបណ្ដាប្រទេសជា សមាជិកអាស៊ានរួមជាមួយជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់និងគាំទ្រប្រព័ន្ធវិនិយោគផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី។
អាស៊ាន+៣ ឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្ម - ảnh 1 អាស៊ាន+៣ ឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្ម

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៥ ឧសភា នៅសន្និសីទបណ្ដាទេសាភិបាលធនាគារ កណ្ដាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ាន+៣ លើកទី ២០ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅ នៅទីក្រុង Yokohama ជប៉ុន មជ្ឈដ្ឋានថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបណ្ដាប្រទេសជា សមាជិកអាស៊ានរួមជាមួយជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់និងគាំទ្រប្រព័ន្ធវិនិយោគផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី។ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលត្រូវបាននាំចេញបន្ទាប់ពីសន្និសីទលើកនេះ បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយបានអះអាងជាថ្មីម្តងទៀតនូវ ការជួយឧបត្ថម្ភចំពោះប្រព័ន្ធវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី ដោយឈរលើ គោលការណ៍និងច្បាប់ ព្រមទាំង បង្កើនការឃ្លាំមើលនិងដោះស្រាយការគំរាមកំ ហែងក្នុងតំបន់ផងដែរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ