អ.ស.បសង្រ្គោះបានជនអន្តោប្រវេសន៍ទ្វីបអាហ្រ្វិករាប់ពាន់នាក់

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១៩ សីហា ការិយាល័យទទួលបន្ទុកបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ អន្តរជាតិរបស់អ.ស.ប (IOM) ឲ្យដឹងថា ក្រុមស្វែងរកជួយ សង្គ្រោះរបស់អង្គការនេះ សង្គ្រោះបានជនអន្តោប្រវេសន៍ទ្វីបអាហ្វ្រិករាប់ពាន់នាក់ ដែលត្រូវពួកជនល្មើស ជួញដូរមនុស្សបោះបង់នៅវាលខ្សាច់ Sahara នាពេលកន្លងទៅ។

  (VOVworld) - នាថ្ងៃទី១៩ សីហា ការិយាល័យទទួលបន្ទុកបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ អន្តរជាតិរបស់អ.ស.ប (IOM) ឲ្យដឹងថា ក្រុមស្វែងរកជួយសង្គ្រោះរបស់អង្គការនេះ សង្គ្រោះបានជនអន្តោប្រវេសន៍ទ្វីបអាហ្វ្រិករាប់ពាន់នាក់ ដែលត្រូវពួកជនល្មើស ជួញដូរមនុស្សបោះបង់នៅវាលខ្សាច់ Sahara នាពេលកន្លងទៅ។ របាយការណ៍ របស់ IOM ឲ្យដឹងថា ចាប់ពីខែមេសាមក ជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន១ពាន់នាក់ត្រូវ បានសង្គ្រោះនៅប៉ែកខាងជើង Niger ក្នុងសកម្មភាពស្វែងរកជួយសង្គ្រោះរបស់ IOM៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ