អ.ស.ប. ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចូលរួមក្នុងដំណើរការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរលើឧបទ្វីបកូរ៉េ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១១ មិថុនា អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. លោក Antonio Guterres បាន ឲ្យដឹងថា៖ អ.ស.ប. ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចូលរួមក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យក់ដំណើរការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរលើឧបទ្វីបកូរ៉េប្រសិនបើទទួលបានសេចក្តីអញ្ជើញ។ 
អ.ស.ប. ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចូលរួមក្នុងដំណើរការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរលើឧបទ្វីបកូរ៉េ - ảnh 1 អ.ស.ប. ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចូលរួមក្នុងដំណើរការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរលើឧបទ្វីបកូរ៉េ

នាថ្ងៃទី ១១ មិថុនា អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. លោក Antonio Guterres បាន ឲ្យដឹងថា៖ អ.ស.ប. ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចូលរួមក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យក់ដំណើរការ លុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរលើឧបទ្វីបកូរ៉េប្រសិនបើទទួលបានសេចក្តីអញ្ជើញ។ លោក Guterres ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ សន្តិភាពនិងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរអាចត្រូវពិនិត្យឲ្យបាននិងជាគោលដៅច្បាស់លាស់នៃជំនួបកំពូលអាមេរិក-ស.ប.ប.ក.៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ