អ.ស.ប. ថ្កោលទោសការសម្លាប់បុគ្គលិលជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌នៅស៊ូដង់ខាងត្បូង


អ.ស.ប. ថ្កោលទោសការសម្លាប់បុគ្គលិលជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌នៅស៊ូដង់ខាងត្បូង - ảnh 1
អ.ស.ប. ថ្កោលទោសការសម្លាប់បុគ្គលិលជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌នៅស៊ូដង់ខាងត្បូង (VNA)

(VOVworld) – តំណាងនៃ​ អ.ស.ប. ប្រចាំនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងបានថ្កោលទោស
 យ៉ាងខ្លាំងក្លារកាសម្លាប់បុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌ចំនួន ៣ នាក់នៅ
ទីក្រុង Wau នៃប្រទេសនេះ ហើយអំពាវនាវធ្វើការស៊ើបអង្គេតជាបន្ទាន់អំពី
រឿងហេតុ នេះ។ នាថ្ងៃទី ១៥ មេសា លោក Eugene Owusu អ្នកសម្របសម្រួល
មនុស្សធម៌ របស់ អ.ស.ប. ប្រចាំនៅស៊ូដង់ខាងត្បូង បានលើកច្បាស់ថា៖
ការសម្លាប់បណ្ដា បុគ្គលិកនៃអង្គការនេះដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចផ្គត់ផ្គង់
ជំនួយខាងស្បៀងអាហារ នៅទីក្រុង Wau គឺរឿងហេតុធ្ងន់ធ្ងរណាស់។ តាមតូរ
លេខស្ថិតិរបស់ អ.ស.ប. បុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌នៅស៊ូដង់ខាងត្បូង
ដែលត្រូវបានសម្លាប់បាន កើនឡើង​ ៨២ នាក់៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ