អ.ស.ប. ស្នើឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំៗជួយទប់ស្កាត់ ស.ប.ប.ក. គេចវៀសបទ ដាក់ទណ្ឌកម្ម

(VOVWORLD) - បេសកជននៃគណៈកម្មាធិការអ្នកជំនាញការ អ.ស.ប. ទទួលបន្ទុកបញ្ហា ស.ប.ប.ក. លោក Hugh Griffiths នាពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថា៖ បណ្ដាអ្នកជំ នាញការអំពីបទដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ អ.ស.ប. កំពុងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនជួញដូរទំនិញលើពិភពលោកទាំងមូលនិងក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័ន្ធជូនដំណឹងអំពីវិធានការដែលគេអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់នាវាដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅខុសច្បាប់ចូលចតកំពង់ផែរនៃ ស.ប.ប.ក.។
អ.ស.ប. ស្នើឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំៗជួយទប់ស្កាត់ ស.ប.ប.ក. គេចវៀសបទ ដាក់ទណ្ឌកម្ម  - ảnh 1

អ.ស.ប. ស្នើឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំៗជួយទប់ស្កាត់ ស.ប.ប.ក. គេចវៀសបទដាក់ទណ្ឌកម្ម 

បេសកជននៃគណៈកម្មាធិការអ្នកជំនាញការ អ.ស.ប. ទទួលបន្ទុកបញ្ហា ស.ប.ប.ក. លោក Hugh Griffiths នាពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថា៖ បណ្ដាអ្នកជំ នាញការអំពីបទដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ អ.ស.ប. កំពុងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនជួញដូរទំនិញលើពិភពលោកទាំងមូលនិងក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័ន្ធជូនដំណឹងអំពីវិធានការដែលគេអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់នាវាដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅខុសច្បាប់ចូលចតកំពង់ផែរនៃ ស.ប.ប.ក.។ ដោយមិនអើពើដល់បទដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. បណ្ដានាវាដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅខុសច្បាប់នៅតែបន្តចូលចតកំពង់ផែររបស់កូរ៉េខាងជើង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ