អ.ស.ប. អំពាវនាវជំរុញខ្លាំងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅលីប៊ី

អ.ស.ប. អំពាវនាវជំរុញខ្លាំងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅលីប៊ី - ảnh 1
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ារ៉ុក លោក Nasser Bourita (VNA)


(VOVworld) – ថ្លែងមតិជាមួយមជ្ឈដ្ឋានសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចារជាមួយ
 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ារ៉ុក លោក Nasser Bourita នាថ្ងៃទី ១០ មេសា នៅទីក្រុង
Rabat បេសកជនពិសេសរបស់អគ្គលេខា អ.ស.ប. ទទួលបន្ទុកបញ្ហានៅលីប៊ី លោក
Martin Kobler បានអំពាវនាវជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយ យ៉ាងម៉ត់
ចត់ដែលភាគីនានានៅលីប៊ីបានចុះហត្ថលេខានាថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥។ លោក
 Martin Kobler បានប្រកាសថា៖ កិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ណាស់ ហើយជំនួបចរចារ
ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ារ៉ុកគឺជាឱកាសដើម្បីអះអាងភាព ចាំបាច់ដំណើរ
នយោបាយនិងសហការបណ្ដាការផ្តើមគំនិតអំពីលីប៊ីសំដៅ អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច
សង្គមនៅប្រទេសដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការឡើងជណ្តើរ ខាងយោធានិង
ការខ្វះខាតខាងសុខាភិបាល៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ