អ៊ីស្រាអែលដោះលែងប្រធានរដ្ឋសភាប៉ាឡេស្ទីន


អ៊ីស្រាអែលដោះលែងប្រធានរដ្ឋសភាប៉ាឡេស្ទីន - ảnh 1
អ៊ីស្រាអែលដោះលែងប្រធានរដ្ឋសភាប៉ាឡេស្ទីន (Image: VNA)

(VOVworld) -  នាថ្ងៃទី ៩ មិថុនា អ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សា
និតិបញ្ញត្តិ (រដ្ឋសភា) របស់ប៉ាឡេស្ទីន លោក Aziz Dweik បន្ទាប់ពី ១ ឆ្នាំ ជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទាក់ទិនដល់ ការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងយុវជនអ៊ីស្រាអែលចំនួន ៣ នាក់។ លោក Dweik  ត្រូវបាន
ចាប់ឃុំខ្លួននាថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤។ ក្រៅពីលោក Dweik នៅមាន
សមាជិកចំនួន ១២ នាក់ទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សានិតិបញ្ញត្តិប៉ាឡេស្ទីនកំពុង
ត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលដាក់ឃុំឃាំងនៅឡើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ