អ៊ីស្រាអែលតបតវិញបណ្ដាការបាញ់កាំភ្លើងធំពីស៊ីរី

(VOVWORLD) - ក្នុងកាយវិការឆ្លើយតបតវិញការបាញ់កាំភ្លើងធំចំនួន ១០ គ្រាប់ ពីភាគីស៊ីរីទៅលើតំបន់ខ្ពង់រាប Golan ដែលអ៊ីស្រាអែលត្រួតពិនិត្យ ១ ថ្ងៃមុន នាថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងយោធា របស់ស៊ីរីផងដែរ។  
អ៊ីស្រាអែលតបតវិញបណ្ដាការបាញ់កាំភ្លើងធំពីស៊ីរី  - ảnh 1 អ៊ីស្រាអែលតបតវិញបណ្ដាការបាញ់កាំភ្លើងធំពីស៊ីរី 

(VOVworld) – ក្នុងកាយវិការឆ្លើយតបតវិញការបាញ់កាំភ្លើងធំចំនួន ១០ គ្រាប់ ពីភាគីស៊ីរីទៅលើតំបន់ខ្ពង់រាប Golan ដែលអ៊ីស្រាអែលត្រួតពិនិត្យ ១ ថ្ងៃមុន នាថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងយោធា របស់ស៊ីរីផងដែរ។  កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជៀសវាង តំបន់ Quneira នៅតំបន់ខ្ពស់រាប  Golan ដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ ដ៏សាហាវ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ