អេហ្ស៊ីបដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី២។

                    

អេហ្ស៊ីបដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី២។ - ảnh 1
អ្នករបោះឆ្នោតអេហ្ស៊ីបទៅ បោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី២(Internet).


VOV-ថ្ងៃទី១៧មិថុនាជាថ្ងៃចុងក្រោយដែល អ្នករបោះឆ្នោតអេហ្ស៊ីបទៅ បោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី២សំដៅជ្រើសរើសលោក Ahmed Safipអតីត
នាយករដ្ឋមន្រ្តីក្រោមរបប Hosni Mubarak ឫលោក  Mohamed Morsy ជាសមាជិកអង្គការឥស្លាមជាបងប្អូនធ្វើជាប្រធានាធិបតី។
តាមផែនការ នាថ្ងៃទី១៨មិថុនាដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតត្រូវបាន
ប្រព្រឹតទៅនិងលទ្ឋផលនឹងបានប្រកាសនាថ្ងៃទី២១មិថុនា។កងទ័ពនឹង
ប្រគល់សិទ្ឋិអំណាចជូនប្រធានាធិបតីថ្មីនាថ្ងៃទិ៣០មិថុនាខាងមុខនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ