អេហ្សីបរងនូវរលកបាតុកម្មធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត

អេហ្សីបរងនូវរលកបាតុកម្មធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត - ảnh 1
អេហ្សីបរងនូវរលកបាតុកម្មធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត
(Foto: vov.vn)


(VOVworld)-តាមរបាយការណ៌ “សនទស្សន៌ប្រជាធិបតេយ្យ”ដោយមជ្ឈមណ្ឌល
អភិវឌ្ឍន៌អន្តរជាតិ (IDC) ដែលប្រកាសនាថ្ងៃទី២សីហាឲ្យដឹងថា ក្នុងខែកក្កដា
កន្លងទៅនៅអេហ្ស៊ីបមានការធ្វើបាតុកម្មជាង១៤០០បានកើត ផ្ទុះឡើង។ មនុស្ស
ជាង៣០លាននាក់បានចូលរួមបាតុ កម្មលើទូទាំងប្រទេស សំដៅប្រឆាំងជំទាស់
រដ្ឋអំណាចរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Mohamed Morsi ក៏ដូចជាគាំទ្រកំលាំងកង
ទ័ពបន្ទាប់ពីការធ្វើពលប្រហានាថ្ងៃទី៣កក្កដាកន្លងមក។ ក្នុងពេលនោះ ជន
ឥស្លាមជិត១លាននាក់ក៏បានដើរពេញវិថីចូលរួមការធ្វើបាតុកម្មគាំទ្រលោក
Morsi។

        ក៏ក្នុងថ្ងៃ២សីហាដ៏ដែល រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃអេហ្ស៊ីបលោក Mohamed
Ibrahim បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ១ ជាមួយវត្តមានមន្រ្តីសន្តិសុខច្រើនរូប ដើម្បីស្រាវ
ជ្រាវវិធីរំសាយការធ្វើបាតុកម្មអង្គុយចំនួន២របស់ភាគីឥស្លាម សំដៅការពារសុវត្ថិ
ភាពប្រជាជន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ