ឥណ្ឌាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមលើវិស័យតម្បាញកាត់ដេរ

(VOVWORLD) - ការតាំងពិពណ៌រតម្បាញកាត់ដេរឥណ្ឌា (Textiles India 2017) នឹង ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ២ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅរដ្ឋ Gujarat (ឥណ្ឌា)។
ឥណ្ឌាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមលើវិស័យតម្បាញកាត់ដេរ - ảnh 1 ឥណ្ឌាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមលើវិស័យតម្បាញកាត់ដេរ

(VOVworld) – ការតាំងពិពណ៌រតម្បាញកាត់ដេរឥណ្ឌា (Textiles India 2017) នឹង ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ២ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅរដ្ឋ Gujarat (ឥណ្ឌា)។ អគ្គនាយិការរងសមាគមតម្បាញកាត់ដេរវៀតណាម (VITAS) លោកស្រី Nguyen Thi Tuyet Mai បានចាត់ទុកថា៖ ការតាំងពិពណ៌រលើកនេះ សមស្របនឹងតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មនិងបើកទូលាយទីផ្សាររបស់ សហគ្រាសតម្បាញកាត់ដេរវៀតណាម។ ជាពិសេស សហគ្រាសវៀតណាមមាន លក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីទាក់ទងជាមួយប្រភពផ្គត់ផ្គង់ឥន្ទនៈបច្ចេកវិទ្យាបៃតង ផលិតផលថ្មីរបស់ឥណ្ឌានិងប្រទេសនានាដែលចូលរួមផ្សារណាត់លើកនេះ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ វៀតណាមក៏ជាទីផ្សារពោរពេញទៅដោយសក្កានុភាពដែលសហ គ្រាសឥណ្ឌាអាចវិនិយោគនិងសសហប្រតិបត្តិការផងដែរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ