ឧទ្ទេសនាមបណ្តាញអ៊ិនធើណែតផ្ទៃក្នុង AIPA នៅវៀតណាម

ឧទ្ទេសនាមបណ្តាញអ៊ិនធើណែតផ្ទៃក្នុង AIPA នៅវៀតណាម - ảnh 1
ឧទ្ទេសនាមបណ្តាញអ៊ិនធើណែតផ្ទៃក្នុង AIPA នៅវៀតណាម

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី២០មេសា នៅទីស្នាក់ការខុទ្ទការល័យរដ្ឋសភាបានប្រ
ព្រឹត្តទៅសម័យ ប្រជុំឧទ្ទេសនាមអំពីបណ្តាញអ៊ិនធើណែតផ្ទៃក្នុងរបស់សហភាព
អន្តរសភាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (AIPA) នៅវៀតណាម។​នេះជាសកម្ម
ភាពស្ថិតក្នុងកម្មវិធី ឧទ្ទេសនាមអំពីបណ្តាញអ៊ិនធើណែតផ្ទៃក្នុង AIPA (AIPA
Conect) ទៅអន្តរសភា ជាសមាជិកនៃលេខាធិការដ្ឋាន AIPA។ ប្រព័ន្ធបណ្តាញផ្ទៃ
ក្នុង AIPA បានកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងបំណងបង្កើតបណ្តាញព័ត៌មានអេឡិចត្រូ
និក ដើម្បីចែករំលែក ចំណេះដឹងនិងជូនព័ត៌មានដល់សមាជិក AIPA។ សិក្ខាសា
លាប្រធានបទ ស្តីពីប្រព័ន្ធបណ្តាញផ្ទៃក្នុង AIPA ដើរតួនាទីសំខាន់ ជាវេទិកា
សម្រាប់អ្នកជំនួយការ របស់សមាជិក AIPA ផ្លាស់ប្តូរមតិនិងរៀនសូត្របទពិសោធ
ន៍លើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ