ឧទ្យានជាតិ U Minh Thuong ទទួលបានលិខិតទទួលស្គាល់ជាឧទ្យានបេតិកភ័ណ្ឌអាស៊ាន

ឧទ្យានជាតិ U Minh Thuong ទទួលបានលិខិតទទួលស្គាល់ជាឧទ្យានបេតិកភ័ណ្ឌអាស៊ាន - ảnh 1
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងឧទ្យានជាតិ U Minh Thuong នៅខេត្ត Kien Giang (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) ទទួលបានលិខិតទទួល ស្គាល់ជាឧទ្យានបេតិកភ័ណ្ឌអាស៊ាន
(Image: Vietnam+)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១២ សីហា គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងឧទ្យានជាតិ U Minh Thuong
 នៅខេត្ត Kien Giang (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) ទទួលបានលិខិតទទួល ស្គាល់ជា
ឧទ្យានបេតិកភ័ណ្ឌអាស៊ានរបស់អង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌នៃ អ.ស.ប.
UNESCO។ ឧទ្យានជាតិ U Minh Thuong មានចរិតលក្ខណៈនៃព្រៃ គប់ភូមិសាស្ត្រ
បរិស្ថានរួមមានព្រៃស្មាច់និងព្រៃលិចទឹកដោយមានផ្ទៃដីជិតនឹង ៣ ពាន់ ហិកតា។ នេះក៏ជាមូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ក្នុងដំណាក់កាលការតស៊ូប្រឆាំងចក្រពត្តិអាមេរិក។ ដោយមានចំណុចពោលខាងលើ ឧទ្យានជាតិ U Minh Thuong មិនត្រឹមតែជាតំបន់
មានប្រព័ន្ធបរិស្ថានភូមិសាស្ត្រសម្បូបែប ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង គឺជាមណ្ឌលកេរតំ ណែងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខេត្ត Kien Giang ទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ