ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមជួបចរចារជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី ១ និងជារដ្ឋ មន្ត្រីការបរទេសស៊ែប៊ី

(VOVWORLD) - ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី ១ និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ប្រទេសស៊ែប៊ី លោក Ivica Dacic អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅ វៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ពី ១១ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧។ 
 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមជួបចរចារជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី ១ និងជារដ្ឋ មន្ត្រីការបរទេសស៊ែប៊ី - ảnh 1 ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមជួបចរចារជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី ១ និងជារដ្ឋ មន្ត្រីការបរទេសស៊ែប៊ី

(VOVworld) - ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី ១ និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ប្រទេសស៊ែប៊ី លោក Ivica Dacic អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅ វៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ពី ១១ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរ ទស្សនកិច្ចលើកនេះ នាថ្ងៃទី ៨ កញ្ញា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស វៀតណាម លោក Pham Binh Minh បានជួបចរចារជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី ១ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសស៊ែប៊ី លោក Ivica Dacic។ ក្នុងការចរចារ ភាគីទាំង ពីរបានពិភាក្សាដ៏លំអិតអំពីវិធានការជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី បង្កើនការពិគ្រោះ យោបល់នយោបាយសហការរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរ កសាងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ។ រដ្ឋមន្ត្រី ទាំងពីររូបបានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើវេទិការអង្គការអន្តរជាតិ សហការយ៉ាងស្អិតរមួតក្នុងអង្គការពហុភាគី ជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌ អ.ស.ប.៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ