ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Trinh Dinh Dung បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបការងារសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Trinh Dinh Dung បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបការងារសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Trinh Dinh Dung បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១របស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័ន

(VOV)_” ឆ្នាំ២០១៦ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័នជាតិវៀតណាម បានបង់ថវិកា
រដ្ឋទឹកប្រាក់ជាង៩០ពាន់ពាន់លានដុង ហួសកំរិត១២,៥% បើប្រៀបនឹងផែនការដើម
ឆ្នាំ”។​នេះជាព័ត៌មានដែលបាននាំចេញ នៅសន្និសីទបូកសរុបការងារ ឆ្នាំ២០១៦ និង
អនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧ របស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័នជាតិវៀតណាម រៀបចំ
ឡើងនា​ព្រឹកថ្ងៃទី១៩មករា នៅទីក្រុងហាណូយ។​ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ឧបនាយករដ្ឋ
មន្ត្រី​ លោក Trinh Dinh Dung បានវាយតំលៃខ្ពស់ និងលើកសរសើរលទ្ធផលដែល​
ទទួល​បានរបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័ន និងសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនត្រូវ
មានការ​រួមវិភាគទានច្រើនថែមទៀត ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង
ការពាររបស់​ប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ