ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលនិងឈីលី

(VOVWORLD) - ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue នឹងអញ្ជើញទៅ បំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ដល់ទី ២៧ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ហើយអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ វៀតណាមនៅមហាវិទ្យាល័យ Harvard ទីក្រុង Boston អាមេរិក ទៅបំពេញ ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រេស៊ីលពីថ្ងៃទី ២ ដល់ទី ៣ កក្កដា និងឈីលីចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ទី ៦ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨។ 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលនិងឈីលី - ảnh 1 ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលនិងឈីលី

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue នឹងអញ្ជើញទៅ បំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ដល់ទី ២៧ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ហើយអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ វៀតណាមនៅមហាវិទ្យាល័យ Harvard ទីក្រុង Boston អាមេរិក ទៅបំពេញ ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រេស៊ីលពីថ្ងៃទី ២ ដល់ទី ៣ កក្កដា និងឈីលីចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ទី ៦ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិករក្សានិងជំរុញ ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ ព្រមទាំង អះអាងនូវសាររបស់វៀតណាម គឺជំរុញយ៉ាងខ្លាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាមេរិកតាមក្របខ័ណ្ឌដៃគូលើគ្រប់ ជ្រុងជ្រោយផ្លាស់ប្តូរវិធានការជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានភាគីទាំងពីរមានផលប្រយោជន៍រួម។ ចំពោះប្រេស៊ីល វៀតណាមមានគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងដៃគូលើគ្រប់វិស័យ។ ចំពោះ ឈីលី វៀតណាមមានគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់នាពេល ខាងមុខ ព្រមទាំង ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគី។ តាមគំរោង ក្នុងបណ្ដាដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងនេះ ភាគីទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រម ព្រៀងសំខាន់ៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ