ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Phuc ទទួលជួបជាមួយគណៈប្រតិភូជនមានកិត្យានុភាព

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Phuc ទទួលជួបជាមួយគណៈប្រតិភូជនមានកិត្យានុភាព - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Phuc ទទួលជួបជាមួយគណៈប្រតិភូ
ជនមាន កិត្យានុភាពក្នុងជនរួមជាតិជាជនជាតិភាគតិចនៅខេត្ត Lang Son
(រូបថតៈ VGP/Lê Sơn)


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២៩ឧសភា នៅទីស្នាក់ការដ្ឋាភិបាល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen
Xuan Phuc បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូជនមានកិត្យា នុភាព
ក្នុងជនរួមជាតិជាជនជាតិភាគតិចនៅខេត្ត Lang Son ក្នុងឱកាសគណៈ ប្រតិភូ
ទៅទស្សនាទីក្រុងហាណូយ និងទៅសិក្សាបទពិសោធន៍នៅតំបន់មួយ​ចំនួន។ នៅ
ក្នុងការជួបនេះ លោក Nguyen Xuan Phuc បានសុំឲ្យ​ រដ្ឋអំណាច ខេត្ត Lang Son បន្ត
ការយកចិត្តទុកដាក់ លើកទឹកចិត្ត និងលើកដំកើង រាល់ ការរួមចំណែករបស់ជនមាន
កិត្យានុភាព អនុវត្តល្អបណ្កាយន្តការ គោលនយោ បាយរបស់បក្ស  រដ្ឋចំពោះជន
រួមជាតិជាជនជាតិភាគតិច​ក្នុងនោះមានគោល នយោបាយចំពោះជនមានកិត្យានុ
ភាពផងដែរ។ លោកមានបំណងថា ជនមាន កិត្យានុភាពនៅខេត្ត Lang Son ពង្រីក
មទៀតតួនាទីរបស់ខ្លួន អភិវឌ្ឍន៍ ផលិកម្ម ស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅ កាត់បន្ថយភាព
ក្រីក្រ និងកសាងផែនមហា សាមគ្គីជាតិ៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ