ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Phuc បានបំពេញការងារនៅខេត្ត Tien Giang។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Phuc បានបំពេញការងារនៅខេត្ត Tien Giang។ - ảnh 1
សមាជិកការិយាល័យនយោបាយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc (vovgiaothong.vn)        VOV-នាព្រឹកថ្ងៃទី៦សីហា ក្រុមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដឹកនាំ​
ដោយ​សមាជិកការិយាល័យនយោបាយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan
Phuc បាន​ជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្នូលខេត្ត Tien Giang អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច​
សង្គម​នៅដំបន់។ ថ្លែងមតិសន្និដ្ឋាននៅពិធីធ្វើការ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan
Phuc បានស្នើរថ្នាក់ដឹកនាំ Tien Giang បន្តយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ប្រភពធនធានមនុស្សកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ក្នុងនោះកសាងផែនការ​ជាក់ស្ដែង​លើកកំពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ទន្ទឹមនឹងនោះចលនាប្រភព​កំលាំង​វិនិយោគកសាងហេដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើរ​
ខេត្ត Tien Giang ត្រូវប្រមូលផ្ដុំអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាចូលក្នុងការ​ផលិតកម្ម​ស្បៀងអាហារផ្លែឈើជលផលជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ