ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Binh Minh ចូលរួមបណ្ដាកិច្ចប្រជុំសំខាន់របស់ WEF 2015

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Binh Minh ចូលរួមបណ្ដាកិច្ចប្រជុំសំខាន់របស់ WEF 2015 - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Binh Minh


(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី២៣ មករា (តាមម៉ោងតំបន់) ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋ
មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh បានអញ្ចើញ​ចូលរួម 
និងថ្លែងមតិនៅកិច្ចប្រជុំសំខាន់មួយចំនួនរបស់សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ វិទិកាសេដ្ឋកិច្ច
ពិភពលោក ( WEF ) នៅទីក្រុង Davos ​។ ក្នុងឱកាសចូលរួម WEF នេះដែរ លោក
 Pham Binh Minh ñបានថ្លែអមតិនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំចំនួន៦ស្ដីពីរបៀបវារះសន្តិ
សុខស្បៀងអាហារពិភពលោក -អាទិភាពសំរាប់ឆ្នាំ២០១៥ និងរបៀបវារះអាស៊ាន
/លៗ នៅខាងក្រោសន្និសីទ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Pham Binh Minh បានមាន
ជំនួបប្រាស្រ័យជាមយយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់​ស្វីស ថៃ និងដំណាងពាណិជ្ជក
ម្មអាមេរិក…លៗ

          ក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះ លោក Pham Binh Minhបានលើកត្រដែកនូវការងើប
ឡើងវិញរបស់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ ជាពិសេសគឺកំណែទម្រង់
និងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនាពេលខាងមុខ។ លោកក៏បានចែករំលែកបទពិ
សោធន៍របស់វៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មចីរភាព ធានាសន្តិសុខស្បៀងអា
ហារជាតិ រួមចំណែកក្នុងសន្តិសុខស្បៀងអាហារពិភពលោកទាំងមូល។ នៅកិច្ច
ប្រជុំពិភាក្សាដល់តួនាទីនិងការរួមវិភាគទានរបស់វៀតណាមក្នុងអាស៊ាននិងតំបន់
លោក Pham Binh Minh បានអះអាងនូវទស្សនះ គោលជំហររបស់វៀតណាមមុន
ក៏ដូចជាក្រោយរបស់វៀតណាមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រខាងកើតតាមរយៈ
ការចរចារសន្តិភាពដោយឈរលើច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេសគឺអនុសញ្ញាអង្គការស
ហប្រជាជាតិ ស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ១០៨២។ ទស្សនះទទួលបានការគាំទ្រពីដំណាង
ជាច្រើននាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ