ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Truong Hoa Binh ទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង សន្តិសុខជាតិចិន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៤ វិចិ្ឆកា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
វៀតណាម លោក Truong Hoa Binh បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិចិន លោក Tang Chao ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម។ 

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Truong Hoa Binh ទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង សន្តិសុខជាតិចិន  - ảnh 1 ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Truong Hoa Binh ទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិចិន 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៤ វិចិ្ឆកា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Truong Hoa Binh បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិចិន លោក Tang Chao ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Truong Hoa Binh បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ទំនាក់ទំនងដៃគូសហប្រតិ បត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រលើរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងចិនទទួលបានលទ្ធផល សំខាន់ៗ។ ហើយលោក Truong Hoa Binh វាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ច របស់លោក Tang Chao នៅវៀតណាមព្រមទាំងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលប្រទេសទាំង ពីរយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នា។ រីឯខ្លួនវិញ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិចិន លោក Tang Chao បានជូនដំណឹងជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Truong Hoa Binh អំពីលទ្ធផលល្អប្រសើជាមួយមជ្ឈដ្ឋានថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនគរបាលវៀតណាម ជាពិសេសគឺការងារការពារសន្តិខុសសណ្តាប់ធ្នាប់ដោយដាច់ខាតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មជ្ឈដ្ឋានថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ