ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Vu Duc Dam ចូលរួមវេទិកាទូទាត់អេឡិកត្រូនិកវៀតណាម២០១៦

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Vu Duc Dam ចូលរួមវេទិកាទូទាត់អេឡិកត្រូនិកវៀតណាម២០១៦ - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Vu Duc Dam ចូលរួមវេទិកាទូទាត់អេឡិកត្រូនិកវៀតណាម២០១៦

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤វិច្ឆិកា ធនាគារជាតិបានរួមសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនភាគ
ហ៊ុនទូទាត់ជាតិ រៀបចំវេទិកាទូទាត់អេឡិកត្រូនិក វៀតណាម ២០១៦។ វេទិកា​ប្រមូលផ្តុំ
ពិភាក្សាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងនាំចេញដំណោះស្រាយនានា លើកទឹកចិត្តការអនុវត្ត
បច្ចេកវិទ្យានៅវៀតណាម។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vu Duc Dam
បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារសំខាន់​ ក្នុងការួមសហការរវាងបណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គ
ភាពទាក់ទិនានា ដើម្បីនាំចេញគោលនយោបាយជាក់ស្ដែង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ