ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Truong Hoa Binh ជួបធ្វើការជាមួយអគ្គសម្ព័ន្ធពលកម្មវៀតណាម

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Truong Hoa Binh ជួបធ្វើការជាមួយអគ្គសម្ព័ន្ធពលកម្មវៀតណាម - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Truong Hoa Binh

(VOVworld) - នារសៀលថ្ងៃទី៥ មករា នៅទីក្រុង Hai Phong ភាគខាងជើងវៀត
ណាម បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទលើកទី៩របស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិអគ្គសម្ព័ន្ធ
ពលកម្មវៀតណាម។អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក
 Truong Hoa Binh បានសំណូមពរថា៖
 “សហជីពតំណាងឲ្យពលករ ថែទាំនិងការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ដ៏ស្រប
ច្បាប់របស់ពលករ។ដោយហេតុនៃ សហជីពត្រូវបន្តម្ចាស់ការសហការជាមួយរដ្ឋា
ភិបាលនិងក្រសួង ស្ថាប័ននានាដើម្បីអនុវត្តន៍ល្អនូវភារកិច្ចការពារសុខុមាលភាព
សង្គម ដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងកម្មករពលករ ធានាសន្តិសុខខាងនយោបាយ
 សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ