ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Vu Duc Dam៖ ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មទិន្នន័យ បង្កើនសុខា ភិបាលនៅមូលដ្ឋាន

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី១៥ មីនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀត ណាមលោក Vu Duc Dam បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨របស់ផ្នែកសុខាភិបាល។

  នារសៀលថ្ងៃទី១៥ មីនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀត ណាមលោក Vu Duc Dam បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨របស់ផ្នែកសុខាភិបាល។     

    ថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោក Vu Duc Dam បានស្នើឲ្យក្រសួងសុខា ភិបាលបន្តអនុវត្តន៍ការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មប្រព័ន្ធទិន្នន័យព័ត៌មាន ពីមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈឹម ដល់ដំណាក់សុខាភិបាលភូមិឃុំ បង្កើនការងារសុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋាន ឆ្ពោះទៅការថែទាំ សុខភាពសំរាប់ប្រជាជនទាំងមូល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ