ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Thien Nhan ជួបធ្វើការនៅខេត្ត Binh Dinh

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Thien Nhan ជួបធ្វើការនៅខេត្ត Binh Dinh  - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Thien Nhan


(VOVworld)- នាថ្ងៃទី១២សីហាក្រុមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយឧបនាយក

រដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលលោក Nguyen Thien Nhan បានអញ្ជើញបំពេញ ទស្សនកិច្ចនិង
ជួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Binh Dinh (វៀតណាម)។ក្នុងជំនួប
ធ្វើការ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Thien Nhan បាន ទទួលស្គាល់រាល់ការខំប្រឹង
ប្រែងរបស់ខេត្ត Binh Dinh ក្នុងដំណាក់កាលជួប ប្រទះនឹងការលំបាកដូចសព្វថ្ងៃ ព្រមទាំងសំណូមពរឲ្យខេត្តប្រមូលផ្តុំអភិវឌ្ឍន៌ កសិកម្មដោយឈរលើរូបសណ្ឋាន
វាលស្រែធំ។ ក៏ក្នុងថ្ងៃដ៏ដែល លោក Nguyen Thien Nhan បានជួបធ្វើការជាមួយ
គណៈអធិការកិច្ចសាលា Quy Nhon និងជូនអំណោយឲ្យសិក្សានុសិស្សទទួល
បានរង្វាន់ក្នុងបណ្តាការប្រឡង អន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៣ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ