ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំអាមេរិកទទួលគ្រឿងឥស្សៈរិយយសដើម្បីការរួមវិភាគទានសំរាប់ទំនាក់ទំនងអាមេរិក-អាស៊ា

(VOVWORLD) - វិទ្យាស្ថានអាមេរិក-អាស៊ី ទើបនឹងបានសហការជាមួយស្ថានទូតវៀតណាម ប្រចាំអាមេរិកនិងក្រុមរដ្ឋសភាអាមេរិកអំពីអាស៊ាននិង APEC រៀបចំសិក្ខាសាលា ស្ដីពី APEC ដោយមានការចូលរួមរបស់សហការីនៃការិយាល័យរដ្ឋសភាជាច្រើន មជ្ឈដ្ឋានអ្នកប្រាជ្ញនិងសារព័ត៌មាន
នៅទីនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាស្ថានអាមេរិក-អាស៊ីបានប្រគល់ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំអាមេរិកលោក Pham Quang Vinh នូវគ្រឿងឥស្សៈរិយយសដើម្បីការរួមវិភាគទានចំពោះទំនាក់ទំនងអាមេរិក-អាស៊ាន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ