ឱកាសសំរាប់វៀតណាមបើកទូលាយទីផ្សារនៅមជ្ឈឹមបូពា៍-អាហ្វ្រីកគឺធំធេងណាស់

(VOVWORLD) - “ ជំរុញពាណិជ្ជកម្មទៅទីផ្សារមជ្ឈឹមបូពា៍-អាហ្វ្រីក” ជាប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលាដោយនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម 
ឱកាសសំរាប់វៀតណាមបើកទូលាយទីផ្សារនៅមជ្ឈឹមបូពា៍-អាហ្វ្រីកគឺធំធេងណាស់ - ảnh 1ឱកាសសំរាប់វៀតណាមបើកទូលាយទីផ្សារនៅមជ្ឈឹមបូពា៍-អាហ្វ្រីកគឺធំធេងណាស់ 

        “ ជំរុញពាណិជ្ជកម្មទៅទីផ្សារមជ្ឈឹមបូពា៍-អាហ្វ្រីក” ជាប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលាដោយនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម (ក្រសួងឧស្សាហ ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម) រៀបចំឡើង នាថ្ងៃទី២៥ឧសភា សំដៅជួយឧបត្ថម្ភសហគ្រាសវៀតណាមធ្វើអាជីវកម្ម បើកទូលាយទីផ្សារ និងស្វែងរកដៃគូ មិត្តទំនិញថ្មី នៅក្នុងតំបន់នេះ។ នៅទីនេះ តំណាងនាយកដ្ឋានទីផ្សារអាហ្វ្រីក អាស៊ីខាងលិច អាស៊ីខាងត្បូង (ក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្ម) បានចាត់ទុកថា៖ មជ្ឈឹមបូពា៍ អាហ្វ្រីកជាតំបន់មានត្រូវនាំចេញខ្ពស់ ដែលក្នុងនោះមានមុខទំនិញជាច្រើនពីវៀតណាម។ នាបច្ចុប្បន្ន ទំនិញវៀតណាមនាំចេញទៅទីផ្សារនេះគឺ៖អង្ករ កាហ្វេ ម្រេច ស្បែកជើង…លៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ