១០០នាក់ត្រូវស្លាប់និងរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនានានៅអ៊ីរ៉ាក់

               

១០០នាក់ត្រូវស្លាប់និងរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនានានៅអ៊ីរ៉ាក់ - ảnh 1

១០០នាក់ត្រូវស្លាប់និងរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនានានៅអ៊ីរ៉ាក់(រូបថត​VNA)

Vovworld-ប៉ូលិស្តអ៊ីរ៉ាក់អោយដឹងថា៖ហោចណាស់មានយ៉ាងមនុស្ស២២នាក់ត្រូវ
\ស្លាប់និង៦១នាក់ទៀតរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនានានៅអ៊ីរ៉ាក់នាថ្ងៃទី៧សីហា
។ការវាយប្រហារបង្ហូឈាមបំផុតបានកើតមានឡើងនៅតំបន់Tikrit  ប៉ែកខាងជើងនៃ
រដ្ឋធានី Baghdad ។
រលកអំពើហឹង្សានៅអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងខែ Ramadan របស់ជនឥស្លាមបាន​ធ្វើអោយមនុស្ស
ជាង៨០០នាក់ត្រូវស្លាប់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ