១២ប្រទេសចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍អន្តរជាតិ Vietbuild ហាណូយ២០១៧លើកទី២

(VOVWORLD) -ការតាំងពិព័រណ៍អន្តរជាតិ Vietbuild ហាណូយ២០១៧លើកទី២ ក្រោមប្រធានបទ “អចលនទ្រព្យ-ការតុបតែងគ្រឿងសង្ហារឹម-សំភារៈសំណង់” នឹងបានរៀបចំនៅទី ក្រុងហាណូយចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ដល់ថ្ងៃទី២១ឧសភាឆ្នាំ២០១៧។ ��រាសភាគខាងជើង មួយចំនួនផងដែរ។

 


មានសហគ្រាសជិត ៣០០មកពី១២ប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីបានចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះ។ ក្រៅពី សកម្មភាពតាំងបង្ហាញនិងឧទ្ទេសនាមផលិតផលមក ការតាំងពិព័រណ៍លើកនេះនឹង មានកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យរវាងមន្ទីរ ស្ថាប័ន និងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសភាគខាងជើង មួយចំនួនផងដែរ។


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ