២០១៥ វៀតណាមសុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់ស្ដីពីការងារអោយសមស្របជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ២០១៣

២០១៥ វៀតណាមសុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់ស្ដីពីការងារអោយសមស្របជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ២០១៣ - ảnh 1
សន្និសីទ Online


(VOV)_ក្នុង២០១៥ វៀតណាមសុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់ស្ដីពីការងារអោយសមស្រប
ជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ២០១៣។ នេះគឺជាភារកិច្ច១ក្នុងចំណោមភារកិច្ចស្នូលដែល​បាន
ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចវៀតណាមប្រមូលផ្តុំនៅក្នុង
សន្និសីទ Online ស្ដីពីការងារលាតត្រដាងអនុវត្តការងារពលកម្ម ​ជនមាន​គុណូបការះ
 និងសង្គម ឆ្នាំ ២០១៥ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ មករា។​ថ្លែងមតិនៅទីនេះ​អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
ការងារ យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចវៀតណាម លោក Nguyen Thanh Hoa បានអោយ
ដឹងថា៖

          “ ក្រសួងប្រមូលផ្តុំបញ្ជាណែនាំ អនុវត្តបណ្ដាសន្ទស្សន៍អំពីការងារ អ្នកមាន​គុណូ
បការះ ​សង្គម ​ពលករ និងការងារធ្វើ។ អនុវត្តគ្រប់យន្តការ គោល​នយោបាយ និងកម្ម
វិធី ប្រកបដោយព្រមៗគ្នា គំរោងការណ៍ដើម្បីបង្កើតការងារធ្វើថ្មី លើកកំពស់ប្រាក់ចំ
ណូលសំរាប់ពលករ ជាពិសេសគឺបង្កើតការងារធ្វើសំរាប់​យុវជន ពលករនៅជនបទ…លៗ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ