២/៣ ពលករសកលធ្វើការសំរាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការ

(VOVWORLD) - តាមសេចក្តីប្រការបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ចំណុះ អ.ស.ប បានឲ្យដឹងកាលពី ថ្ងៃទី ៣០ មេសា ជាង ៦១% ពលករលើពិភពលោក ស្មើនឹង ២ ពាន់លាននាក់កំពុងរកស៊ីនៅមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការ។ 
២/៣ ពលករសកលធ្វើការសំរាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការ  - ảnh 1 ២/៣ ពលករសកលធ្វើការសំរាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការ 

តាមសេចក្តីប្រការបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ចំណុះ អ.ស.ប បានឲ្យដឹងកាលពី ថ្ងៃទី ៣០ មេសា ជាង ៦១% ពលករលើពិភពលោក ស្មើនឹង ២ ពាន់លាននាក់កំពុងរកស៊ីនៅមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការ។ ចំពោះមុខសភាពការណ៍នោះ  ILO បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ការផ្ទរប្តូរទៅជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការជាកូនសោរដើម្បីធានាឲ្យបានកិច្ចការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលករ ក៏ដូចជាលក្ខ័ណ្ឌធ្វើការឲ្ សមស្រប។ តាមរាបាយការណ៍ពោលខាងលើ មានពលករខុសច្បាប់រាប់រយលាននាក់ប្រការនេះមានន័យថា៖ ការខ្វះខាតកិច្ចការពាររបស់សង្គមសិទ្ធិនៅទីកន្លែងធ្វើការងារហើយលក្ខណៈធ្វើការមិនសក្តិសមទេ។ ចំពោះសហគ្រាសប្រការនេះ មានន័យថា៖ ផលិតភាពទាបនិងខ្វះការទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយប្រភពធនធានហិរញ្ញវត្ថុ៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ