កិច្ចការកម្មាភិបាលផ្សាភ្ជាប់នឹងជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតបក្ស

កិច្ចការកម្មាភិបាលផ្សាភ្ជាប់នឹងជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតបក្ស - ảnh 1
កិច្ចការកម្មាភិបាលផ្សាភ្ជាប់នឹងជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតបក្ស (VOV)


        Vovworld-ខ្លឹមសារសំខាន់បំផុតនៃមហាសន្និបាតបក្សនីមួយៗគឺពិភាគ្សា​សំរេច
ចិត្តគោលមាគ៌ាភារកិច្ចនយោបាយរបស់បក្សនិងជ្រើសតាំងស្ថាប័នដឹកនាំរបស់
បក្ស។ តាមលោកអគ្គលេខា Nguyen Phu Trong ថា មជ្ឈឹមបានផ្ដល់មតិ​ស្ដីពីពង្រាង
ឯកសារនៅសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៩និងទី១០។​ ភារកិច្ចពីឥឡូវដល់​មហាសន្និបាត
បក្សទូទាំងប្រទេសរួមជាមួយការបន្តសុក្រិដ្ឋពង្រាងឯកសារ​មហាសន្និបាតគឺគណៈ
កម្មាធិការមជ្ឈឹមត្រូវប្រមូលផ្ដុំកំលាំងសំរាប់ការងារកម្មាភិបាលតាមការកំណត់នៃ
លក្ខ័ន្តិកៈបក្ស។

ទិសដៅកម្មាភិបាលដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយ

        អគ្គលេខាបក្សលោក Nguyen Phu Trong បានឲ្យដឹងថា នៅសន្និបាត​លើក​នេះ
មជ្ឈឹមបានផ្ដល់មតិពិភាគ្សានិងសំរេចទិសដៅនៃការងារកម្មាភិបាល​គណៈ​កម្មាធិការ
មជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២ ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានឲ្យការត្រៀម​រៀបចំ​កម្មាភិបាលចូល
រួមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស ការិយាល័យនយោបាយ គណៈលេខា អគ្គលេខា
គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈឹមនីតិកាលទី១២និង​ថ្នាក់ដឹកនាំស្នូលរបស់បណ្ដា
ស្ថាប័នរដ្ឋអាណត្តិ២០១៦-២០២១ នៅបណ្ដា​សន្និបាត​ជាបន្ត។ បន្តកសាងបក្ស
ស្អាតស្អំមាំមួន ពង្រីកកំលាំងពលំរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលប្រជាធិបតេយ្យសង្គម
និយមជំរុញខ្លាំងកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មីការពារមាតុប្រទេសរក្សាខ្ចាប់បរិយាកាសសន្តិភាព
ស្ថិរភាពដើម្បីវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មមួយតាមទិសទំនើប។
លោកគូសបញ្ជាក់ថា៖

        “ដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យបុព្វហេតុដ៏ធំធេងនិងស្មុគស្មាញនោះ យើង
ត្រូវកសាងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស-ស្ថាប័នដឹកនាំខ្ពស់បំផុតរបស់បក្ស​នៃកណ្ដាលមហាសន្និបាតបក្ស២អាណត្តិ មូលិកុលដឹកនាំនយោបាយស្នូលនិងជាមជ្ឈមណ្ឌល
សាមគ្គីភាពឯកភាព​ខ្ពស់បំផុតរបស់បក្សទាំងមូលប្រជាជាតិទាំងមូល។ នេះជាការងារ
មានទំនាក់​ទំនង​ដល់វាសនារបស់បក្សរបស់ប្រជាជាតិនិងវាសនាអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស
ជាតិ។”

ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារត្រៀមរៀបចំកម្មាភិបាល

        តាមលោក Nguyen Phu Trong ថា ដោយឈរលើមូលដ្ឋានការបូកសរុប​បទពិសោធន៍
និងមេរៀនត្រៀមរៀបចំកម្មាភិបាលពីមហាសន្និបាតលើកទី៦​ដល់​មហាសន្និបាតលើក
ទី១១របស់បក្ស ទន្ទឹមនឹងនោះផ្អែកទៅលើសំណូមពរ​ជាក់ស្ដែង អនុគណៈកម្មការត្រៀម
រៀបចំកម្មាភិបាលបានត្រៀមពង្រាងទិសដៅ​ការងារកម្មាភិបាលគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម
នីតិកាលទី១២។ អនុគណៈកម្មការ​ត្រៀមរៀបចំកម្មាភិបាលបានប្រមូលមតិនិងរាយការណ៍ការិយាល័យ​នយោបាយពិនិត្យដាក់ជូនសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី១១នេះ។ លោកអគ្គលេខា
Nguyen Phu Trong ក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរាល់ការរំលឹកអំពីបទដ្ឋាននៃសមាជិក​គណៈ​កម្មាធិការ
មជ្ឈឹម ការិយាល័យនយោបាយ គណៈលេខាដូចជាឬទ្ធានុភាព​នយោបាយគុណធម៍
សីលធម៍និងរបៀបរស់នៅការយល់ដឹងរក្សានិងការពារ​សាមគ្គីភាពឯកភាពក្នុងបក្ស។
លោក Nguyen Phu Trong បានលើកច្បាស់ថា៖

        “ក្នុងការងារត្រៀមរៀបចំកម្មាភិបាលត្រូវសង្ក់តធ្ងន់ជាពិសេសត្រូវមាន​ស្មារតីការ​
ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ បរានុម័តភ្លឺថ្លាគំរូគោរពរាល់គោលការណ៍អង្គការ​បទបញ្ញាតការ​
កំណត់របស់បក្ស ដាក់បុព្វបទរួមរបស់បក្សរបស់ប្រជាជាតិមុននឹង​ប្រការទាំងអស់។ ​ប្តេជ្ញា
ប្រឆាំងលិទ្ធិបុគ្គលនិយម ឆ្លៀតឱកាស បែងចែកភាគី ក្រុមផលប្រយោជន៍។”

        រួមជាមួយការកំណត់ទិសដៅស្ដីពីការងារត្រៀមរៀបចំកម្មាភិបាល លោក​អគ្គលេខា
Nguyen Phu Trong ក៏លើកឡើងបញ្ហាទាក់ទិននានាដល់បរិមាណ​និង​ការ​បែង​ចែកតំណាង
ដែលចូលរួមមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ រូប​សណ្ឋានចាត់​តាំង​រដ្ឋ​អំណាចដំបន់។
គំរោងការព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Long Thanh។ លោក​អគ្គលេខា​បានសំណូមពរ
សមាជិកមជ្ឈឹមបក្សលើកកំពស់​ស្មារតីការទទួលខុសត្រូវ​ពង្រីក​បញ្ញារួមមតិយ៉ាងជ្រាល
ជ្រៅសមស្របធានាឲ្យជោគជ័យនៃសន្និបាតមជ្ឈឹម​លើក​ទី១១៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ