កិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនាំវៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍ដ៏រឹងមាំជាជំហានៗ

កិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនាំវៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍ដ៏រឹងមាំជាជំហានៗ - ảnh 1
សន្និបាតលើកទី១០នៃគណៈ កម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១១ (VOV)

        Vovworld-ប្រជាជាតិវៀតណាមកំពុងបន្តឈានទៅមុខលើ ផ្លូវផ្លាស់ប្តូរថ្មីដែល
បានបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមជ្រើសរើសក្រោយពី មហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេស
បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលើកទី៦ឆ្នាំ១៩៨៦។​ ការងារបូកសរុបរយៈពេល៣០ឆ្នាំ
ផ្លាស់ប្តូរថ្មីប្រទេសជាតិ ដូចជាពាក្យសម្ដី អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលោក
Nguyen Phu Trong គឺ វាយតំលៃកាលៈទេសៈអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសនិងដំណើរការ
អភិវឌ្ឍន៍គោលមាគ៌ាផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម។

លទ្ធផលមានអត្ថន័យប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់

        នៅលើជ្រុងជ្រោយអន្តរជាតិ សមិទ្ធិដែលទទួលបានក្នុងរយៈពេលជិត៣០ឆ្នាំ
ផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៅវៀតណាម​មាន​អត្ថន័យសំខាន់។ សាធារណៈមតិអន្តរជាតិជាច្រើន
លើកច្រើនសារបានកត់​សម្គាល់​ថាជ័យជំនះនៃកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៅវៀតណាម
បានរួមចំណែកសំរេចកំណត់​ទៅលើអនាគតនៃលិទ្ធិសង្គមនិយមលើក្របខ័ណ្ឌ
ពិភពលោក។ នៅសន្និបាតលើកទី១០នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្ត
វៀតណាម​នីតិកាលទី១១ លោកអគ្គលេខា Nguyen Phu Trong បានលើកច្បាស់ថា៖

        “ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីមានចរិតលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអត្ថន័យបដិវត្តដ៏ធំធេង ជា
​ដំណើរការកែលំអរដ៏ជ្រាលជ្រៅលើគ្រប់វិស័យ ដាច់ខាត ជាបុព្វហេតុ​បដិវត្តន៍​របស់
បក្សទាំងមូល ប្រជាជនវៀតណាមទាំងមូល។ ជាទូទៅ ក្រោយរយៈពេល​៣០ឆ្នាំ
ផ្លាស់ប្តូរថ្មី ប្រទេសវៀតណាមទទួលបានរាល់សមិទ្ធិដ៏ធំធេង ដ៏មាន​អត្ថន័យ
ប្រវត្តិសាស្ត្រ បង្កើតបុព្វបទសំខាន់ដើម្បីប្រទេសវៀតណាមបន្តផ្លាស់ប្តូរ​ថ្មី​និង
អភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លាថែមទៀតនាពេលខាងមុខ។”

        ក្នុងអំឡុង៣០ឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរថ្មី ដោយមានរូបសណ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចទូទៅគឺកសាង​
ខឿន​សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសដៅសង្គមនិយម វៀតណាមបានរួចផុតពីវិបត្តិ​
សេដ្ឋកិច្ច​សង្គម បង្កើតបុព្វបទចាំបាច់ដើម្បីផ្ទេរប្តូរទៅសម័យកាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី-
សម័យកាលជំរុញឧស្សាហូបនីយកម្ម-ទំនើបភាវូបនីយកម្ម។ វៀតណាមបាន​
អនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលទ្ធផលគោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ខឿនសេដ្ឋកិច្ច
មានសមាសភាពជាច្រើន ពង្រីកកាន់តែល្អជាងសក្ដានុភាពរបស់សមាសភាព​
សេដ្ឋកិច្ចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។​របបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសដៅសង្គមនិយម​បាន
​បង្កើត ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាសារវន្តស្ថិរភាព។​ រាល់សមិទ្ធិនៃកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរ​ថ្មី​កាន់តែ
បានអះអាងនូវការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់បក្សពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ជាកត្តា​សំរេច
កំណត់ជោគជ័យនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មីលើកទឹកចិត្តចលនាប្រជាជនបន្តជួយជ្រោម
ជ្រែង រួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការរក្សារឹងមាំស្ថិរភាពនយោបាយសង្គម បន្ត​ជំរុញ
កិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មីប្រទេសជាតិដោយមានការបោះជំហានខ្ពស់ជាង។

ផ្លាស់ប្តូរថ្មីដោយព្រមៗគ្នាជាងទៀតរវាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច

រាល់បំរ៉ែបំរួលថ្មីៗនេះនៃកាលៈទេសៈក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិទាមទាឲ្យវៀតណាម
ត្រូវខំប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្តូរថ្មីថែមទៀតសំដៅឆ្លងផុតពីការលំបាកសាកល្បងដើម្បី
ទទួលបានសមិទ្ធិផលសំខាន់នានាក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស​ជាតិ។ នៅ
សន្និបាតលើកទី១០គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម​លោក
អគ្គលេខា Nguyen Phu Trong លើកច្បាស់រាល់បញ្ហាសំខាន់ដែលបក្ស​កុម្មុយនីស្ត
វៀតណាមត្រូវបន្តណែនាំកងទ័ពទាំងមូលប្រជាជនទាំងមូលឈានទៅដល់
ជោគជ័យ។

        “ត្រូវក្ដាប់ជាប់និងអះអាងថា​ផ្លាស់ប្តូរថ្មីនយោបាយមិនមែនជាការផ្លាស់ប្តូរ
​របបនយោបាយ ផ្លាស់ប្តូរថ្មីអត្តចរិតរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម​រដ្ឋ​វៀត​ណាម
​ឡើយ គឺត្រូវផ្លាស់ប្តូរថ្មីយន្តការគោលនយោបាយការចាត់តាំងក្បាល​ម៉ាស៊ីន​
សុក្រិដ្ឋលើកកំពស់គុណភាពជួរកម្មាភិបាលជាដើម ដើម្បីលើកកំពស់​ប្រសិទ្ធ
ភាព​របស់បណ្ដាស្ថាប័នក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរ​អភិវឌ្ឍន៍
សេដ្ឋកិច្ចសង្គម បង្កើនការពារជាតិសន្តិសុខរក្សារឹងមាំឯករាជ្យ​អធិបតេយ្យ​ភាព
​ជាតិ។”

មូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិក្នុងកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរ
ថ្មីប្រទេសជាតិគឺជាបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានកសាងទ្រឹស្តីផ្លាស់ប្តូរថ្មី
​វិទ្យាសាស្ត្របដិវត្តន៍និងសមស្របនឹងស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម។​ឆ្លង
​កាត់រយៈពេលជិត៣០ឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរថ្មី បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានប្រមូលផ្ដុំ
រាល់​បទពិសោធន៍ដ៏ថ្លៃថ្លាដើម្បីប្រជាជាតិជឿជាក់បន្តដំណើរនាំប្រទេសជាតិ
បន្ត​អភិវឌ្ឍន៍៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ