កំណែតំរង់ប្រាក់ខែមន្ត្រីសំដៅធានាសុខមាលភាពសង្គម

(VOVworld) -ការសុក្រិដ្ធគំរោងការណ៏កែទម្រង់ប្រាក់ខែដំណាក់កាល២០១២-២០២០
ជាភារកិច្ចមួយក្នុង​ចំណោម​ភារកិច្ចស្នូលរបស់វៀតណាម​ ក្នុងឆ្នាំនេះ សំដៅធានាអនុវត្ត
គោល​នយោ​បាយ​សុខុមាលភាពសង្គមដែលរដ្ធាភិបាលបានដាក់ចេញ។ ការកែទំរង់​
ប្រាក់​ខែ​ត្រូវអោយសម ស្រប នឹងការទាមទារនៃទីផ្សារ។ តាម​ការ​វាយ​ដំលៃថា នេះ
នឹងជា​គោលនយោបាយ មួយក្នុង ចំណោម គោលនយោបាយសេដ្ធកិច្ច សង្គម សារវន្ត និងសំខាន់ពិសេសនៃប្រទេសជាតិ។

កំណែតំរង់ប្រាក់ខែមន្ត្រីសំដៅធានាសុខមាលភាពសង្គម - ảnh 1
ការកែទំរង់ប្រាក់ខែត្រូវអោយសមស្របនឹងការទាមទារនៃទីផ្សារ

    ក្រោយរយៈពេលជិត៣០ឆ្នាំអនុវត្តបុព្វហេតុផ្លាស់ប្តូរថ្មី វៀតណាមបាន​កែទំរង់​គោលនយោបាយប្រាក់ខែជាច្រើនលើក។ ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំកន្លងមក គោល​នយោបាយប្រាក់ខែបានកែប្រែចំនួន៨លើក។ កំរិតប្រាក់ខែបានកើនជិត២ដង​ក្នុងរយៈពេល៤ឆ្នាំកន្លងមក។ ប៉ុន្តែកំរិតបង្កើនប្រាក់ខែ​ បើគិតទៅនឹង​សន្ទស្ស​
ដំលៃប្រើប្រាស់គឺ នៅទាប។ ប្រសិន​បើ​ប្រៀប​ធៀបជាមួយល្បឿន អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ច សង្គមក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនិងប្រៀបនឹងសំណូលពរចាត់ទុកប្រាក់ខែជាខ្ទង់
វិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រភពធនធានមនុស្ស គឺល្បឿនតំឡើងប្រាក់ខែដូច្នេះ មិនទាន់សមស្របទេ។នៅចំពោះមុខ ស្ថានភាព​នេះ ក្រសួង​ការងារយុទ្ធជន ពិការនិងសង្គមកិច្ចវៀតណាមបានសុក្រិដ្ធគំរោងការ​កំណែ​ទំរង់ប្រាក់​ខែសំរាប់កម្មាភិបាល រដ្ឋការដំណាក់កាល២០១២-២០២០ តាមនោះ​ចាត់ទុក​ការ​កែទំរង់គោលនយោបាយប្រាក់ខែគឺការប្តេជ្ញាចិត្តនយោបាយនិងការត្រិះរិះ
យុទ្ធសាស្ត្រសមស្របនឹងទំនរអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសជាតិ។​ តាមលោក Dang Nhu Loi អតីតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការបណ្ដាបញ្ហាសង្គមនៃរដ្ធសភាថា ប្រាក់ខែ​ត្រូវ​ជា​កំលាំងចលករសំខាន់ដើម្បីកម្មាភិបាល មន្ត្រីរដ្ឋការផ្សាភ្ជាប់ជាមួយស្ថាប័នរដ្ធ យកចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជា​មួយ​​ការងារនិងចាត់ទុកការផ្តល់ប្រាក់ខែអោយកម្មាភិបាលគឺការ​វិនិយោគ​សំរាប់​អភិវឌ្ឍន៍​៖ កំណត់ប្រាក់ខែត្រូវអោយសមនឹងដំលៃពលកម្មរបស់កម្មាភិបាល មន្ត្រីរដ្ធការ ត្រូវបញ្ជាក់ច្បាស់​ឯណាជាកម្មាភិបាល មន្ត្រីរដ្ធការ  ហើយកំណត់ប្រាក់ខែ ក្នុង
លទ្ធភាព សេដ្ធកិច្ចនៃប្រទេស​ជាតិ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនរៀបចំឡើងវិញក្បាល ម៉ាស៊ីនដើម្បីគុណភាពជួរ​កម្មាភិបាល មន្ត្រីរដ្ឋការបានធានាតាមដំលៃ គឺមិនដោះស្រាយបានបញ្ហាប្រាក់ខែទេ។

ទន្ទឹមនឹងការកសាងតារាងប្រាក់ខែស័ក្កសមនឹងតំលៃពលកម្មរបស់កម្មាភិបាល ​ មន្រ្តី​រដ្ឋការគំរោងការណ៏ក៏បានប្រមូលផ្តុំទៅលើកំណែរទម្រង់យ៉ាងខ្លាំងក្លាយន្តការ​បង្កើត​ប្រភពប្រាក់ខែដែរ។ ក្នុងរយះពេលកន្លងទៅ  ថវិការរដ្ឋជាប្រភពថវិការចំណាយ ធំបំផុតដែលកំណត់ការកែទម្រង់ប្រាក់ខែ ប៉ុន្តែថវិការនេះមានកំហិត។ ដូច្នេះ ការ​បង្កើត​ប្រភពកំលាំងអោយការកែទម្រង់ប្រាក់ខែ ក្នុងរយះពេល១០ឆ្នាំខាងមុខនេះគឺចាំបាច់
ណាស់។ តាមលោក Doan Cuong នាយក​ នាយកដ្ឋាន​ប្រាក់ខែ​នៃ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃថា៖បញ្ហាសំខាន់មួយ និង​ប់ធ្វើបានទើបដោះស្រាយបានចំណោទបង្កើត
ប្រភព កំលាំង​កែទម្រង់ប្រាក់ខែបាន។ នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរថ្មី  យន្តការចំពោះ បណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋ ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអោយបណ្ដាស្ថាប័ននេះមានយន្តការបើក
ទូលាយ 
អភិវឌ្ឈន៏​ដោយ​ខ្លួនឯង មានប្រភពចំណូល  បើកប្រាក់ខែ អោយ
កម្មាភិបាល  មន្ត្រីរដ្ឋការ បូគ្គលិកក្នុងស្ថាប័ន។

        គំរោងការណ៏កែទម្រង់ប្រាក់ខែ ដំណាក់កាល 2012-2020 តាមគំរោង នឹង បានដាក់ជូន សន្និសិទ គណះកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈឹមបក្ស នាខែមេសាខាងមុខនេះ។ លោកស្រី Nguyen Lan Huong នាយិកា វិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ  ពល កម្ម នៃក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការ និងសង្គមកិច្ចវៀតណាម បានអះអាងថា៖​ 

ឆ្នាំ​២០១១​យើងអនុវត្តបានការបំបែកប្រព័ន្ធ ប្រាក់ខែអប្បបរមារបស់តំបន់ទីផ្សារ ។ ដលើ​ឆ្នំា ២០១២យើងបន្តនូវការអនុវត្តការកែប្រែ នេះសំដៅ ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ​កម្រិតប្រាក់ខែរបស់ជួរមន្រីរដ្ឋការត្រូវបានកែលំអ”។

ប្រាក់ខែគឺជាកម្លំាងចលករសំខាន់មួយដើម្បីឲ្យ មន្រ្តីរដ្ឋការ  ផ្សាខ្ជាប់ ជាមួយ​ស្ថាប័នរដ្ឋ ព្យាយាមជាមួយការងារ មានលក្ខណៈដំឡើងឋានៈ ដោយផ្អែក​លើ​សមត្ថ​ភាព និងបញ្ញា
របស់ខ្លួន ដោយមិនចាំបាច់ ប្រព្រឹត្តអំពើពុក​រលួយ​។​គោលនយោបាយប្រាក់ខែចំពោះ
មន្រ្តីរដ្ឋ ការជាគោលនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច សង្គម
ជាសារវ័ន និងមានសារៈសំខាន់​ពិសេស​របស់​ជាតិ​។ នេះក៏ជា ស្មារតីដែល គំរោងការ
កែទម្រង់ ប្រាក់ខែតំណាក់កាល ២០១២ ២០២០ ។ ការកែទម្រង់គោលនយោ​បាយប្រាក់ខែនឹងចៀសផុតពី ស្ថានភាព​មន្រ្តី​រដ្ឋការ ធ្វើការមិនយកចិត្តទុកដាក់
គ្មានការទទួល ខុសត្រូវ ក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីន និង​បង្ក​​ការ​ស្រុះចិត្តគំនិតដើម្បីសង្គម
អភិវឌ្ឍន៌៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ