វេទិការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក២០១៥៖ការសាកល្បងជាច្រើន

Vovworld-WEFលើកទី៤៥ទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ដំណាងប្រមាណ២៥០០នាក់
ក្នុងនោះមានអាជីវករចំនួន១៥០០នាក់មកពីប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីជាង១៤០នៅ
លើសកលលោក។តាម​គំរោងអធិកាបតីអាល្លឺម៉ងលោកស្រីAngela Merkel នាយក
រដ្ឋមន្រ្តីទួរគីលោក Ahmed Davutogluប្រធានាធិបតីបារាំងលោក​Francois Hollande
នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិនអ៊ីតាលីប្រធានាធិបតីអាហ្រ្វិកិខាងត្បូងនិងរដ្ឋមន្រ្តី ការបរទេស
អាមេរិកលោកJohn Kerryនឹងចូលរួមវេទិការនេះ។
រងផលប៉ះពាល់នៃការសាកល្បងសកល។
WEF២០១៥ប្រព្រិត្តទៅក្នុងស្ថានភាពដែលទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយបស្ចឹម
ប្រទេសអាក្រក់ទៅៗអាសន្នរោគEbolaផ្ទុះឡើងនៅអាហ្រ្វិកខាងលិចនិងតំលៃប្រេង
ធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង​ក្លា។ល។ហេតុ​ដូច្នេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិការលើកនេះការជួប
ប្រាស្រ័យការជួបសន្ទនាជាផ្លូវការនិង​មិនផ្លូវការសំដៅស្តារសន្តិភាពឡើងវិញនឹង
បានធ្វើឡើង។មុនព្រឹត្តិការណ៍នេះ WEFបានលើកឡើងការសាកល្បងចំនួន១០
ដែលពិភពលោកត្រូវប្រឈមមុខ​ដែលក្នុងនោះមានការរាំងស្ងួតធនធានធម្មជាតិ 
លទ្ឋកម្មធ្វើការងារ  ប្រភ​ពធនធានមនុស្សនិងសមភាពភេទ។ល។
តាមប្រធានចាត់ចែងការ WEFលោកKlaus Schwab ថា៖វេទិការក្រុងDavos លើកនេះ
ហាក់ដូចជាគ្រឹះស្ថាន១សំរាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋឯកជន។កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
នេះគឺសំដៅដោះស្រាយហរាល់ការសាកល្បងដែលប្រទេសនានាកំពុងប្រឈមមុខ
និងទាមទា​រឲ្យមាន​ជំនឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅម​ក។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប្រធានសេដ្ឋកិច្ចវិទូនៃ WEFលោកJennifier Blanke ចាត់ទុក
ថា៖បញ្ហា១ក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់បំផុតក្នុងឆ្នាំនេះនោះគឺជាការធានាសន្តិសុខ
លើពិភពលោកទាំងមូល។ពីនេះពង្រឹង​ទំនុកទុកចិត្តក្នុងប្រព័ន្ឋនយោបាយនិង
សេដ្ឋកិច្ច។នាយិកាមូលនិធីរូបីយវត្ថុអន្តរជាតិលោកស្រីChristine Lagarde ​ពិនិត្យថា៖
សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងការលំបាកសាកល្បងជាច្រើនទោះបីជាខឿន
សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានមានសញ្ញាវិជ្ជមាននិងតំលៃប្រេងធ្លាក់ចុះក្តី។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                             

វេទិការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក២០១៥៖ការសាកល្បងជាច្រើន - ảnh 1

កាសតិចតួចសំរាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។
អាចឃើញថា៖ក្នុងWEFលើកទី៤៥នេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅឈរក្រោយបញ្ហាជំលោះ
បញ្ហាសង្គមនិងបរិស្ថាន។ ប្រធានចាត់ចែងការ WEFលោកKlaus Schwabសង្ឃឹមថា៖
វេទិការលើកនេះនឹងទទួលបានចំណេះដឹងរួមអំពីសភាពការណ៍និងរកបានដំណោះ
ស្រាយ១សំរាប់សន្និសីទក្របខ័ណ្ឌ១រួមចំណែកក្នុងការកសាងទំនុកទុកចិត្តនៅតំបន់
ជំលោះ។
ជាច្បាស់ណាស់ថា៖ការសាកល្បងលើពិភពលោកបានជះឥទ្ឋិពើទៅលើរបៀបវារះ
នៃ WEF២០១៥។ប្រការនេះបានសឲ្យឃើញថា៖សកលលោកកំពុងធ្លាក់ក្នុងជំលោះ
១​លើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងការស្វែងរកបានដំណោះស្រាយរួចផុតពីការសាកល្បងនេះ
ជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងឡាយប្រជាជាតិទាំងឡាយនិង WEFលើកទី
៤៥ទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ