ស្ទង់មតិប្រជាជនសំដៅពង្រីកសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់របស់ប្រជាជន

ស្ទង់មតិប្រជាជនសំដៅពង្រីកសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់របស់ប្រជាជន - ảnh 1
ស្ទង់មតិប្រជាជនសំដៅពង្រីកសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់របស់ប្រជាជន (VOV)


        Vovworld-ស្ទង់មតិប្រជាជនជារបៀបដើម្បីប្រជាជនសម្ដែងឆ័ន្ទះនិងសិទ្ធិ
​អំណាចរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាសំខាន់ៗនៃប្រទេសជាតិក្នុងដំណាក់កាលជាក់​ស្ដែង
នីមួយៗ។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ទង់មតិប្រជាជនត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រគល់ឲ្យ​សមាគម
​អ្នកច្បាប់វៀតណាមធ្វើអធិបតីតាក់តែង។ ការស្ទង់មតិប្រជាជនជា​របៀប​សំខាន់
ក្នុងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់របស់ប្រជាជនរបៀបបង្ហាញ​កំពូលនៃ
ខឿនប្រជាធិបតេយ្យ។

ការស្ទង់មតិប្រជាជនដើម្បីពង្រីកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិជាម្ចាស់របស់
ប្រជាជនក្នុងការកសាងនីតិរដ្ឋ

        សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ទង់មតិប្រជាជនបានលើកឡើងគោលការណ៍ចំនួន៣​ ក្នុង​
នោះ​លើកកំពស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាជន បង្កើនផែនមហាសាមគ្គីភាពជាតិ បង្កើន
ការស្រុះចិត្តគំនិតសង្គម។ លោក Nguyen Van Pha សមាជិកសភា​ទីក្រុង Nam Dinh
អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនិងជា សមាជិក​គណៈ
តាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ទង់មតិប្រជាជនបានឲ្យដឹងថា៖

        “តាមការកំណត់នៃរដ្ឋ ពិសេសគឺនៅមូលដ្ឋានថាខណៈដែលមានបញ្ហាទាក់ទិន
​ដោយផ្ទាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រជាជននោះរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានមុនពេលអនុវត្តសុទ្ធ
តែបើកចំហរសួរមតិរបស់ប្រជាជន។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ទង់មតិប្រជាជនគឺការ​ស្ទង់
មតិរបស់ប្រជាជនលើទូទាំងប្រទេស មិនមែនជាការស្ទង់មតិប្រជាជននៅ​ដំបន់ណា
មួយដោយឡែកឡើយ។”

        ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក ទិសស្លោក ប្រជាជនដឹង ប្រជាជនពិភាគ្សា ប្រជាជន​ធ្វើ
ប្រជាជនពិនិត្យមើល ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តដ៏ទូលំទូលាយក្នុងជីវភាពរស់​នៅ
សង្គម។ ហេតុនេះហើយការកសាងច្បាប់ស្ទង់មតិប្រជាជនបានរួមចំណែក​ជាក់ស្ដែង
ក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងនិងពង្រីកតំលៃសតិអារម្មណ៍និងប្រពៃណីល្អប្រសើរ។ លោក
Nguyen Van Quyen ប្រធានសមាគមអ្នកច្បាប់វៀតណាមបាន​ចាត់ទុកថា៖

“ប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយគឺវានឹងបង្ហាញត្រឹមត្រូវតាមសតិ
អារម្មណ៍របស់លោកប្រធានហូជីមិញ។ នោះគឺគោរពប្រជាជន យកប្រជាជនជា​ប្រភព
ដើមនិងពង្រីកសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់របស់ប្រជាជនក្នុងការចូលរួមកសាងនិង​សំរេចបញ្ហា
សំខាន់ៗនៃប្រទេសជាតិ។”

ការស្ទង់មតិប្រជាជនសំដៅជាក់ស្ដែងបនីយកម្មការកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ
២០១៣

ការកំណត់ស្ទង់មតិប្រជាជនត្រូវបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើមដំបូងនៃរដ្ឋវៀតណាម
នាឆ្នាំ១៩៤៦ ប៉ុន្តែដោយមូលហេតុជាច្រើនវាមិនទាន់បានអនុវត្តក្នុង​ស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
ឡើយ។ ការដែលរដ្ឋសភាជាលើកដំបូងយកមតិអំពី​សេចក្តីព្រាង​ច្បាប់ស្ទង់មតិប្រជាជន
នឹងជារបត់សំខាន់ជាការបោះជំហាននៃច្បាប់វៀតណាម។ ខ្លឹមសារនៃពង្រាងច្បាប់
ស្ទង់មតិប្រជាជនសមស្របនឹងការកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ​និងច្បាប់ទាក់ទិននានា រួម
ចំណែកធានាចរិតលក្ខណៈឯកភាពព្រមៗគ្នានៃ​ប្រព័ន្ធ​ច្បាប់រដ្ឋ។ លោកស្រី Bui Thi An សមាជិការសភាទីក្រុងហាណូយបាន​ចាត់ទុក​ថា៖

        “ច្បាប់ស្ទង់មតិប្រជាជនខ្ញុំគិតថាមានតួនាទីសំខាន់ពីព្រោះវាចាប់ប្រភពពី​រដ្ឋ
ធម្មនុញ្ញឆ្នាំ២០១៣ គឺរដ្ឋរបស់ប្រជាជន ដោយសារប្រជាជននិងដើម្បី​ប្រជាជន។ ប្រសិន
បើយើងធ្វើល្អការស្ទង់មតិប្រជាជនគឺយើងនឹងឆ្លៀតបានបញ្ញា​និង​ការស្រុះចិត្តគំនិតខ្ពស់
របស់ប្រជាជន។”

        នាបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសនិងដំបន់ដែនដីចំនួន១៦៧ក្នុងចំណោមប្រទេស​ចំនួន២១៤
(ស្រូបយកប្រមាណ៧៨%)លើពិភពលោកមានច្បាប់ឬការកំណត់​គតិយុត្តិអំពីការស្ទង់
មតិប្រជាជន។ ខណៈដែលវៀតណាម​ធ្វើសមាហរណកម្ម​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅអំពីសេដ្ឋកិច្ច
នយោបាយជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងដំបន់និងលើ​ពិភពលោកនោះ ការផ្សព្វផ្សាយ
ច្បាប់ស្ទង់មតិប្រជាជនគឺចាំបាច់ណាស់។ តាមរយៈនោះ​បង្កលក្ខណៈដើម្បីប្រជាជន
គ្រប់រូបអាចចូលរួមប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់ទៅលើគ្រប់បញ្ហាសំខាន់ៗនៃប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ